عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تُطْروني كما أَطْرت النصارى ابنَ مريم؛ إنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Ayon kay `Umar bin Al-Khattab-malugod si Allah sa kanya-Hadith na Marfu- (( Huwag kayong magmalabis sa Pagpuri sa akin,tulad ng pagmamalabis sa pagpupuri ng mga Kristiyano sa Anak ni Maryam,Katotohanang ako ay isang alipin Niya,Kaya sabihin ninyong:alipin ni Allah at Sugo Niya))
[Tumpak] - [Isinaysay ito ni Imām Al-Bukhārīy]

Ang pagpapaliwanag

Tunay na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Dahil sa pagsusumikap niya sa Pagsamba sa kaisahan ni Allah-Pagkataas-taas Niya,At Pangamba niya sa Ummah niya mula sa Pagtatambal [Sa pagsamba kay Allah] na siyang nangyari sa mga naunang Ummah,Nagbabala siya sa Pagmamalabis sa Pagdakila rito,at paglampas sa mga limitasyon sa pagpupuri sa kanya tulad ng pagtatangi sa kanya mula sa mga katangian ni Allah-Pagkataas-taas Niya at sa mga Gawain niya na para sa kanya lamang.Tulad ng Pagmamalabis sa Pagdadakila ng mga Kristiyano kay `Isah,sa pagtatangi sa kanya bilang Panginoon at Propeta ni Allah-Pagkataas-taas Niya.Nahulog ito sa Pagtatambal kay Allah,Tulad ng Sinabi Niya-Pagkataas-taas Niya: { Katotohanang hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi: "Si Allah ang Mesiyas (Isa),ang anak ni Maria." Datapuwat ang Mesiyas (Isa) ay nagsabi." O Angkan ni Israel! Sambahin ninyo si Allah,Ang aking Panginoon at inyong Panginoon" Katotohanan ang sinumang nagbibigay ng mga katambal sa pagsamba kay Allah,Kung gayon,Si Allah ay magkakait sa kanya ng Paraiso,at ang Apoy ang kanyang magiging Tahanan.At sa Zalimun [Mga mapagsamba sa Diyus-diyosan] Sila ay walang magiging tagapagtangkilik} Pagkatapos ay nagsabi siya:((Sapagkat ako ay alipin Niya,Kaya sabihin ninyo Alipin ni Allah at Sugo Niya)) Ibig sabihin:Itamgi ninyo ako sa Pagka-alipin at Mensahe,tulad ng pagtangi sa akin ni Allah-Pagkataas-taas Niya,At ang Pagka-Panginoon,Katotohang ito ay Tanging Karapatan lamang ni Allah Nag-iisa Siya,At sa kabila ng babalang ito,tunay na nahulog parin ang ilan sa mga Tao sa babalang ito ng Sugo ni Allah,pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Kaya ingatan mo na mapabilang ka sa kanila.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الكردية البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية
Paglalahad ng mga salin
Ang karagdagan