عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: لما نُزِلَ برسول الله صلى الله عليه وسلم ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً له على وجهه، فإذا اغْتَمَّ بها كشفها فقال -وهو كذلك-: "لَعْنَةُ الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد -يُحَذِّرُ ما صنعوا". ولولا ذلك أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غير أنه خَشِيَ أن يُتَّخَذَ مسجدا.
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

ఆయెషా రజియల్లాహు అన్హ ఉల్లేఖిస్తూ తెలియజేశారు;మహనీయ ప్రవక్త(స)మరణ సమయాన దుప్పటిని,(వస్త్రాన్ని)ముఖం పై కప్పుకునేవారు బాధ అధికమవ్వగానే దాన్ని మళ్ళీ తీసేసెవారు అప్పుడు చెప్పారు"యూదుల పై క్రైస్తవులపై అల్లాహ్ యొక్క శాపం కురియుగాక వారు తమ ప్రవక్తల సమాధులను మస్జిదులుగా మార్చుకున్నారు,ఒక వేళ ప్రజలు ప్రవక్త సమాధిని మస్జిద్ గా మార్చుకుంటారన్న భయమే లేకుంటే దానిని బహిరంగంగా ఉంచేవారము.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఆయెషా రజియల్లాహు అన్హా తెలియజేశారు : మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ మరణ సమయంలో ఉన్నప్పుడు భోదించారు:-“అల్లాహ్ యూదులను మరియు నసారాను శపించాడు” –ఎందుకంటే వారు ప్రవక్తల సమాధులపై మస్జిదును నిర్మించారు,ఆయెషా రజియల్లాహు అన్హా దీని నుండి విషయాన్ని గ్రహిస్తూ చెప్పారు:ఇది ఉపదేశించడానికి దైవప్రవక్త యొక్క ఉద్దేశ్యం ‘యూదులు మరియు క్రైస్తవులు చేసినట్లుగా తన ఉమ్మత్ ప్రవక్త సమాధి పై మస్జిద్ నిర్మించకూడదని హెచ్చరించారు,ఆపై ఆమె చెప్తూ : సహాబాలు ప్రవక్తను ఆయన గది నుండి బయట సమాధి చేయడాన్నిఆపుతూ ఆయన సమాధిని మస్జిద్ గా మార్చేస్తారన్నఆ కారణం వల్ల భయం వల్ల నిరోధించారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

 1. ప్రవక్తల మరియు పుణ్యాత్ముల సమాధులను మస్జిదులుగా నిర్మించకూడదని వారించడం జరిగింది,ఎందుకంటే ఇది షిర్క్ కు మార్గంగా ఏర్పడుతుంది.
 2. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తౌహీద్ విషయం లో జాగ్రత్త వహిస్తూ తన సమాధిని మహత్తరంగా భావించకుండా ఉండటానికి అత్యంత శ్రద్ద వహించారు,ఎందుకంటే అది షిర్క్ వైపుకు దారి తీస్తుంది.
 3. యూదులను మరియు క్రైస్తవులను ఇలాంటి కార్యాలపై అంటే సమాధులపై నిర్మాణాలు చేపట్టి వాటిని మస్జిదులుగా మార్చే క్రియలు చేపడితే శపించడానికి అనుమతి ఉంది.
 4. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారిని తమ ఇంట్లోనే సమాధి చేయడం వెనుక ఉన్న వివేకాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది,అలా చేయడం వల్ల దాని వల్ల ఏర్పడే ఉపద్రవం బారి నుండి నిరోధించబడుతుంది
 5. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సల్లమ్ కూడా ఒక సాధారణ మనిషే,మనిషి కి ఏర్పడే మరణం మరియు బాధ ఆయనకు కూడా కలుగుతుంది.
 6. ఈ హదీసు ద్వారా ఈ ఉమ్మత్ పట్ల మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారికి గల మక్కువ తెలుస్తుంది.
 7. తిరస్కారులగు కాఫీరులను ‘సాధారణ రీతిలో’ శపించడం అనుమతించదగినదే.
 8. సమాధులపై (దర్గాలు) కట్టడాలు చేపట్టడం హరాము.
 9. ఎవరైతే ‘మహా పండితుల’ సమాధులపై వారిని ఇతరులపై ప్రత్యేకించడానికి నిర్మాణాలు చేపట్టవచ్చు అని చెప్తారో వారికి జవాబిస్తూ ఈ హదీసు ఖండించింది
 10. సమాధులపై కట్టడాలు నిర్మించడం యూదులు మరియు క్రైస్తవుల సాంప్రదాయం
 11. ఈ హదీసులో విశ్వాసులకు మాత ఆయెషా రజియల్లాహు అన్హా వారికి గల ‘జ్ఞానం’గురించి తెలుపబడుతుంది
ఇంకా