عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله، "من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه".
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు వారి ఉల్లేఖనం ఆయన తెలుపుతున్నారు ‘‘ఓ దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లము)జనుల్లో మీ సిఫారసు పొందు అదృష్టవంతుడు ఎవరు? అని ప్రశ్నించడం జరిగింది,దానికి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ వారు జవాబిస్తూ ఎవరైతే లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ను మనస్ఫూర్తిగా విశ్వశిస్తాడో అతను అర్హుడు అని తెలియ పర్చారు.
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

అబూ హురైర రజియాల్లాహు అన్హు మహనీయ దైవప్రవకను ‘ప్రజల్లో మీ సిఫారసు పొందే,దానికి అర్హుడయ్యే అదృష్టవంతుడు ఎవరు ? అని అడిగారు,దైవప్రవక్త బదులిస్తూ:ఎవరైతే చిత్తశుద్దితో మనస్ఫూర్తిగా ఈ సాక్ష్యాన్ని పలుకుతారో షహాదత్ కలిమా : లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మద్ రసులుల్లాహ్”{అల్లాహ్ తప్ప మరొక వాస్తవ ఆరాధ్య దైవం లేదు,ముహమ్మద్ అల్లాహ్ యొక్క సందేశహరుడు}పలికి షిర్కు మరియు రియా నుండి కాపాడుకుంటాడో అతను అర్హుడు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. సిఫారసు నిరూపిస్తూ,చిత్తశుద్ది అనివార్యమని తెలుపబడింది,మరియు రియా అనబడే ప్రదర్శనబుద్ది ని ఖండించడం జరిగింది ఎందుకంటే దీని వల్లనే ప్రళయదినాన సిఫారసు కోల్పోవడం జరుగుతుంది,అబుహురైర యొక్క ఘనత గురించి ప్రస్తావించబడింది.
ఇంకా