عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "اجتنبوا السبع المُوبِقَات، قالوا: يا رسول الله، وما هُنَّ؟ قال: الشركُ بالله، والسحرُ، وقَتْلُ النفسِ التي حَرَّمَ الله إلا بالحق، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيم، والتَّوَلّي يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المحصناتِ الغَافِلات المؤمنات".
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: "c2">“Largohuni nga shtatë mëkatet shkatërruese!” Të pranishmit thanë: "O i Dërguari i Allahut, cilat janë ato?" Profeti ﷺ tha: "c2">“Të bërët shirk Allahut, sihri (magjia), vrasja padrejtësisht e atij që ka ndaluar Allahu, përdorimi i kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, ikja nga fronti i luftës dhe shpifja për gratë e ndershme, besimtare e të pastra.”
Ky hadith është sahih. - Muttefek alejhi.

Shpjegimi

Profeti ﷺ po e urdhëron umetin (popullin) e vet që të largohen nga shtatë krime shkatërruese. E, kur u pyet se cilat janë ato, sqaroi se ato janë: shirku ndaj Allahut; duke i shoqëruar Atij ortakë zota të tjerë (të rremë), në çfarëdo forme qofshin. Filloi me shirkun se ai është mëkati më i madh. (Pastaj e përmendi) vrasjen e njeriut, vrasjen e të cilit e ka ndaluar Allahu, përveç nëse e lejon ligji islam; sihrin (magjinë), përdorimin e kamatës, duke ngrënë prej saj ose në forma të tjera përfitimi, cenimin e pasurisë së fëmijës (jetim) që i ka vdekur babai, ikjen prej (fronit) gjatë betejës me jobesimtarët, shpifjen për amoralitet për gratë e lira e të dëlira.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Shirku është i ndaluar dhe është mëkati më i madh.
  2. Sihri është i ndaluar dhe është prej mëkateve të mëdha shkatërruese, njëherazi është prej gjërave që e nxjerrin njeriun nga Islami.
  3. Është e ndaluar vrasja e njeriut padrejtësisht.
  4. Lejohet vrasja e njeriut me drejtësi (islame nga kompetentët shtetërorë), bie fjala, ligji i barazisë në ndëshkim (ar. el kisas), dalja prej fesë dhe kurvëria që bën i martuari.
  5. Kamata është e ndaluar dhe rreziku i saj është i madh.
  6. Cenimi i pasurisë së jetimëve është i ndaluar.
  7. Ikja nga fronti i luftës është i ndaluar.
  8. Shpifja për kurvëri e homoseksualizëm është e ndaluar.
  9. Të akuzuarit jobesimtarin për imoralitet nuk konsiderohet prej mëkateve të mëdha.