عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعُقُوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغَمُوس».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Abdullah ibn Amër ibn Asi (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) transmeton se Profeti ﷺ ka thënë: "c2">“Mëkatet e mëdha janë: t'i bëhet shirk Allahut, mosrespektimi i prindërve, vrasja e njeriut dhe betimi i rrejshëm.”
Ky hadith është sahih. - E shënon Buhariu.

Shpjegimi

Ky hadith përfshin disa mëkate, të cilat u cilësuan si të mëdha. U quajtën kësisoj për faktin se dëmi i tyre është i madh për vepruesin e tyre dhe për njerëzit, si në këtë botë, ashtu dhe në botën tjetër. I pari është: "T'i bëhet shirk Allahut", pra, të mohohet Allahu, duke adhuruar së bashku me Të dikë a diçka tjetër dhe duke e mohuar adhurimin e Zotit. I dyti është: "Mosrespketimi i prindërve." Ky mosrespektim nënkupton që fëmija të veprojë me prindërit e tij, ose ndonjërin prej tyre diçka që zakonisht lëndohen për shkak të tij, bie fjala, mosnderimi i tyre, sharja e tyre, mosngritja dhe mospërkujdesi për ta kur kanë nevojë për fëmijën. I treti është: "Vrasja e njeriut", pa të drejtë, siç është vrasja padrejtësisht dhe armiqësisht. Mirëpo, nëse personi e meriton vrasjen me të drejtë, si: ligji i barazisë në ndëshkim (ar. kisas) dhe të tjerë, atëherë nuk hyn në kuptimin e këtij hadithi. Më pas hadithi u përmbyll me kërcënim ndaj "betimit të rrejshëm (fundosës)". U quajt betim fundosës (ar. gamus), sepse e fundos personin në mëkat ose në Zjarr, për shkak të betimit rrejshëm duke e ditur këtë.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Paralajmërimi që të mos veprohen këto mëkate, sepse janë të mëdha.
  2. Sqarimi se betimet ndahen në disa lloje, si: betimi i rrejshëm - fundosës (ar. gamus), që personin e fundos në Zjarr. Betimi i plotfuqishëm (ar. munakideh), që personi të betohet për veprimin a mosveprimin e një gjëje, e, kur ta kundërshtojë (këtë betim), e ka obligim shpagimin (kefaretin). Betimi i paqëllimtë (ar. lagv), që personi nuk e ka për qëllim, por gjuha e tij është mësuar me të, si: jo vallahi, po vallahi!
  3. Kufizimi (i mëkateve) në hadith, në këto katër, është se janë mëkatet më të mëdha dhe me ndikimin më të rëndë, e nuk është për qëllim kufizimi (në katër).