عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر: الإشراك بالله، وعُقُوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغَمُوس».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ అమ్ర్ బిన్ అల్ ఆస్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖనం"మహనీయ దైవప్రవక్త తెలియపర్చారు“మహాపాపాలు:అల్లాహ్ (సు )కు పాటుగా ఇతరులను భాగస్వామ్య కల్పించడం,తల్లిదండ్రులకు అవిదేయత చూపటం,అన్యాయంగా హత్య చేయటం,అసత్య ప్రమాణం చేయటం.“
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఈ హదీసులో కొన్ని పాపాలను ‘అల్ కబాయిర్’(మహాపరాధలు)గా పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ నామకరణానికి గల కారణం ‘వాటిని చేసినవారు మరియు సామాన్య జనులు ప్రాపంచికంగా పరలోకపరంగా అతిపెద్ద నష్టానికి గురిఅవుతారు. అందులో మొదటిది:‘అల్-ఇష్రాకు బిల్లాహ్’ అంటే ఒక వ్యక్తి అల్లాహ్ తో పాటు ఇతరులను ఆరాధించటం వలన అల్లాహ్ను తిరస్కరిస్తాడు. మరియు తన ప్రభువు యొక్క ఏకదైరాధనను తిరస్కరిస్తాడు. రెండవది "c2">“తల్లిదండ్రులకు అవిధేయత చూపటం”-అల్ ఉఖుూఖ్ యొక్క వాస్తవ అర్థం ఏమిటంటే ‘ఒక వ్యక్తి తన తల్లిదండ్రులను లేదా వారిలోని ఒకరిని బాధించే పని చేయడం,అంటే వారిని అగౌరవపరచడం, శపించడం మరియు వారి భాద్యతలను నెరవేర్చకపోవటం మరియు తమ పిల్లల అవసరం ఉన్నప్పుడు వారి పిలుపుకి హాజరు కాకపోవడం,వంటివి. మూడవది "c2">“హత్యచేయడం” అంటే అన్యాయంగా ఎటువంటి హక్కు లేకుండా హత్యచేయడం,శతృత్వం తో ప్రతీకారం కొరకు లేదా దౌర్జన్యం తో చంపడం లాంటిది. ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ని ఖిసాస్ {రక్త పరిహారంగా}హతమారిస్తే అది ఈ హదీథ్ కోవలోకి రాదు. ఆపై ఈ హదీథ్ “అబద్దపు ప్రమాణాలు’చేయకూడదని తీవ్రమైన హెచ్చరికతో ముగిసింది, అబద్దపు ప్రమాణాన్ని అల్ గముూస్’ గా పిలువబడటానికి కారణం ఏమిటంటే అది చేసినవాడిని పాపంలో లేదా నరకాగ్నిలో ముంచేస్తుంది ఎందుకంటే అతను తెలిసికూడా ఉద్దేశపూర్వకంగానే అబద్దపు ప్రమాణం చేసి ఉంటాడు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఈ పాప కార్యాలనుండి దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించబడుతుంది ఎందుకంటే అవి మహాపరాదాలు
  2. ప్రమాణాలు పలు రకాలు అందులో ఒకటి : అల్ యామీనుల్ గమూస్"అబద్దపు ప్రమాణం చేసిన వ్యక్తిని అది నరకాగ్నిలో ముంచుతుంది,మరొకటి 'అల్ యామీనుల్ మున్అఖిదతు' అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని చేస్తాను లేదా త్యజిస్తాను అని ప్రమాణం చేస్తాడు ఒకవేళ దానిని ఉల్లంఘిస్తే తగిన విధంగా పరిహారం చెల్లించడం తప్పనిసరి అవుతుంది. మూడవది: ‘యమీనుల్లగ్’వి’ అంటే అది చేసిన వ్యక్తికి ఎటువంటి ఉద్దేశ్యం ఉండదు కేవలం అతని పెదాలపై ఊతపదాలుగా వెలువడుతాయి,ఉదా : కల్లా వల్లాహి(వీల్లేదు,అల్లాహ్ సాక్షి) లేదా బలా’వల్లాహి(తప్పకుండా,అల్లాహ్ సాక్షి) లాంటివి.
  3. ఈ హదీథ్ లో నాలుగు విషయాలు గురించి ప్రస్తావించబడింది,అవి పాప తీవ్రతను పాపాల్లో కెల్లా పెద్దపాపాలు,తీవ్రమైన మహాపరాదాలు,అంతే తప్ప ఇవే ప్రత్యేకించినవి అని కాదు.
ఇంకా