عن أبي بَكْرَةَ- رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَلا أُنَبِّئُكم بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟»- ثَلاثا- قُلْنَا: بَلى يا رسول الله، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الوالدين، وكان مُتَّكِئاً فَجَلس، وَقَال: ألا وَقَوْلُ الزور، وَشهَادَةُ الزُّور»، فَما زال يُكَرِّرُها حتى قُلنَا: لَيْتَه سَكَت.
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ebu Bekrete (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Profeti ﷺ pyeti tri herë radhazi: "c2">“A doni t'ju tregoj për mëkatet më të mëdha?” - Posi, o i Dërguari i Allahut! - iu përgjigjën të pranishmit. - "c2">“Të bërët shirk Allahut dhe mosrespektimi i prindërve”, - pastaj u ul, sepse ishte i mbështetur, dhe vazhdoi, - "c2">“Po ashtu, fjala e rrejshme dhe dëshmia e rrejshme!” - të cilën e përsëriti disa herë radhazi, saqë thoshim me vete: Ah, sikur të heshtte (se na vinte rëndë)!
Ky hadith është sahih. - Muttefek alejhi.

Shpjegimi

I Dërguari i Allahut ﷺ u tha shokëve të tij: A t’ju tregoj për mëkatet më të mëdha, pra a t’ju lajmëroj? Kështu, ua përmendi këto tria, që janë: 1. Të bërit shirk (ortakëri) Allahut, gjë që është shkelje e pozitës së uluhijes (veçimit të Allahut me adhurim), si dhe marrje e së drejtës së Allahut të Lartësuar dhe dhënie e saj atij që nuk e meriton prej krijesave të pafuqishme; 2. Mosrespektimi i prindërve, gjë që është mëkat tejet i tmerrshëm, për faktin se është shpagim i bamirësisë me diçka të keqe për njeriun më të afërt; 3. Dëshmia e rrejshme, e cila përfshin çdo fjalë të rreme dhe të gënjeshtërt, ku kihet për qëllim me të nënçmimi i atij për të cilin është bërë kjo dëshmi, duke ia marrë pasurinë, ose duke ia cenuar nderin, e të ngjashme.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. • Nga ky hadith kuptohet se vendimet fetare kumtohen me metodën e paraqitjes: "A t’ju tregoj..."
  2. • Mëkati më i madh është të bërët shirk (ortakëri) Allahut, sepse Profeti e përmendi në fillim të mëkateve më të madha. Këtë gjë e vërteton edhe fjala e Allahut të Lartësuar: "Vërtet, Allahu nuk fal që të adhurohet dikush a diçka tjetër përveç Tij, por gjynahet e tjera më të vogla ia fal kujt të dojë." (En Nisa, 48)
  3. • Rëndësia e madhe e të drejtave të prindërve, meqë e bëri bashkë të drejtën e tyre me të drejtën e Allahut të Lartësuar.
  4. • Rreziku i dëshmisë së rrejshme dhe anët e saj negative në jetën e komunitetit musliman, qoftë në nivelin moral, qoftë në diçka tjetër nga faktorët e jetës sociale.