عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ مات وهو يدعُو مِنْ دون الله نِدًّا دخَل النَّار".
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko umre a bude obožavao nekog mimo Allaha, taj će ući u Vatru."
[Vjerodostojan] - [Hadis bilježi imam Buhari]

Objašnjenje

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, veli da će onaj ko bude nekom drugom mimo Allaha usmjeravao ibadete, koji su isključivo Allahovo pravo, i umre na tome, završiti u vatri paklenoj.

Prijevod: Engleski Francuski Španski Turski Urdu Indonežanski Ruski Bengalski Kineski Perzijski Tagalog Indijanski Sinhala Kurdski portugalski Malajalamski Telugo Svahilijanski Tamilijanski Burmanski Njemački Japanski
Prikaz prijevoda
Još