Podkategorije

Lista hadisa

"Kada je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došla smrt, počeo je navlačiti karirani ogrtač na svoje lice, a kada bi mu zbog vrućine zastao dah, sklanjao bi ga s lica. U takvom stanju je govorio: 'Neka Allahovo prokletstvo stigne židove i kršćane zato što su grobove svojih vjerovjesnika uzimali za bogomolje!' Tako je on upozorio na ono što su činili. Da nije toga, njegov kabur bi bio vidljiv, ali se bojalo da se ne uzme za bogomolju."
عربي Engleski Francuski
Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko učini neko djelo u Moje ime i ime nekoga drugog, Ja ću ga prepustiti tome drugom.'
عربي Engleski Francuski
Ja, uistinu, priznajem Allahu da među vama nisam uzeo sebi nikog za prisnog prijatelja, jer, uistinu, mene je Allah uzeo Sebi za prisnog prijatelja, kao što je i Ibrahima uzeo Sebi za prisnog prijatelja. Kada bih sebi uzimao nekog za prisnog prijatelja od svoga ummeta, uzeo bih Ebu Bekra.
عربي Engleski Francuski
„Ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli sina Merjeminog! Ja sam samo Allahov rob. Zato govorite: 'Allahov rob i Njegov Poslanik!'“
عربي Engleski Francuski
"Ko će se najviše usrećiti tvojim zauzimanjem?" Rekao je: "Onaj ko iskreno iz svoga srca kaže da nema istinskog Boga, osim Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Ko umre a bude obožavao nekog mimo Allaha, taj će ući u Vatru."
عربي Engleski Francuski
"Propali i stradali su cjepidlake!" (Oni koji bez razloga sebi i drugima otežavaju poslove i ibadete.) Rekao je to tri puta.
عربي Engleski Francuski
"Hoćeš li da te pošaljem radi onog radi čega je mene poslao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem? Idi i ne ostavi ni jednu sliku, a da je ne obrišeš, niti jedan izdignut mezar, a da ga ne zaravnaš.’”
عربي Engleski Francuski
"Najveći grijesi su pridruživanje druga Allahu, nestrahovanje od Allahove zamke i gubljenje nade u Allahovu milosti i pomoć."
عربي Engleski Francuski
Abbad b. Temim prenosi da ga je Ebu Bešir el-Ensari obavijestio da je s Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem, bio na putu, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao izaslanika da prenese ljudima koji su se bili spremili za počinak: "Neka niko od vas na vratu deve nipošto ne ostavi metalnu žicu niti bilo kakvu drugu a da je ne presiječe!"
عربي Engleski Francuski
"Ko se za nešto veže bit će tome prepušten."
عربي Engleski Francuski
"Ko kaže: 'Nema Boga osim Allaha', i zaniječe sve što se obožava mimo Allaha, njegov imetak i krv su zabranjeni, a njegovo polaganje računa je na Uzvišenom Allahu."
عربي Engleski Francuski
"Zaista meleki u oblacima silaze i spominju događaje koji su već određeni na nabesima. Šejtan kradom prisluškuje pa ako šta načudne, to prenese vračaru, i na to od sebe doda još stotinu laži."
عربي Engleski Francuski
„Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Nemojte klanjati okrenuti prema kaburovima, i nemojte sjediti na njima.'“
عربي Engleski Francuski
"To je narod koji, kada im umre dobar rob, odnosno dobar čovjek, nad njegovim grobom sagrade bogomolju i u njoj naslikaju te (njegove) slike. To su najgora stvorenja kod Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Allah vam zabranjuje da se kunete vašim očevima."
عربي Engleski Francuski
"Nemojte govoriti: 'Šta htjedne Allah i šta htjedne taj i taj!', nego recite: 'Šta htjedne Allah, a zatim šta htjedne taj i taj.'"
عربي Engleski Francuski
"Da se lažno zakunem Allahom draže mi je nego da se zakunem nekim drugim mimo Njega istinito."
عربي Engleski Francuski
„Nema zaraze (bez Allahovog određenja, koja prelazi samo od sebe), niti zloslutnje (s pticama); a sviđa mi se optimizam.' 'A šta je optimizam?', upital i su. 'Lijepa riječ ', odgovorio (im) je.'“
عربي Engleski Francuski
Jedne prilike bilo nas je deveterica ili osmerica ili sedmerica kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji reče: "Zar nećete dati prisegu Allahovom Poslaniku?"
عربي Engleski Francuski
„Koga zadesi bijeda pa od ljudi bude tražio da mu tu bijedu otklone, neće je nikada prevazići. A koga snađe bijeda pa se Allahu obrati da mu je otkloni, postoji mogućnost da ga Allah odmah ili kasnije opskrbi.“
عربي Engleski Francuski
"Allahu ekber (Allah je najveći), to su uistinu Allahovi zakoni. Rekli ste, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, onako kako je Benu Israil rekao Musau."
عربي Engleski Francuski
Neki čovjek je rekao Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ono što hoće Allah i što hoćeš ti." Pa mu je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Zar me činiš Allahu ravnim? Reci: 'Ono što samo Allah hoće.'"
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi nekoga odredio za vojskovođu ili komandanta, posebno bi mu preporučio dobročinstvo i bogobojaznost.
عربي Engleski Francuski
Skini je, jer ona će ti uistinu samo slabost povećati. A zaista, kada bi umro a ona bila na tebi, nikada ne bi bio uspio.
عربي Engleski Francuski
"Ko obesi talisman, neka mu Allah ništa ne da, a ko obesi morsku školjku (kao amulet), neka mu Allah nikad ne da mira."
عربي Engleski Francuski
Ruvejfi', možda ćeš poslije mene još dugo živjeti, zato obavijesti ljude da se Muhammed, uistinu, ograđuje od svakoga ko sveže bradu, ili onoga koji nešto konju objesi o vrat, ili onoga koji se, nakon obavljene velike nužde, čisti balegom, fuškijom ili kostima.'
عربي Engleski Francuski
"Uzvišeni Allah će se obratiti nekome od stanovnika vatre koji imaju najmanji vid kazne: 'Kada bi imao sve što je na Zemlji u svome vlasništvu, da li bi sve to dao da se otkupiš?' Kazat će: 'Da.' On će reći: 'Ja sam od tebe tražio nešto što je puno lakše od ovoga, dok si bio u Ademovoj kičmi. Tražio sam da mi ne pridružuješ ništa, a ti si odbio osim da činiš širk.'"
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ni u čemu nije vjerovao u loše (natprirodne) predznake.
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnjem danu će biti kažnjeni oni koji prave likove. Reći će im se: 'Oživite ono što ste pravili!'"
عربي Engleski Francuski
"Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika."
عربي Engleski Francuski
„Ne kunite se kumirima (et-tavagi) niti svojim očevima.“
عربي Engleski Francuski
Idi i koga kod sretneš van ove bašte, a da svjedoči Allaha iskreno iz srca, obraduj ga Džennetom.'
عربي Engleski Francuski
„Cijela zemlja je mesdžid (mjesto pogodno za obavljanje namaza), osim groblja i kupatila.“
عربي Engleski Francuski
Ušao je kod mene Allahov Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, i napio se iz otvora zakačene mješine stojeći, pa sam ustala i odrezala otvor mješine.
عربي Engleski Francuski
Ebu Aiša (Oče Aišin), svako ko bi raspravljao makar i o jednom od tri sljedeća pitanja, izrekao bi veliku laž protiv Allaha.
عربي Engleski Francuski
"Doista u namazu nije dozvoljeno ništa govoriti od onoga što je ljudsko, nego treba slaviti i veličati Allaha i učiti Kur'an."
عربي Engleski Francuski
"Allah je prokleo jevreje i kršćane, grobove svojih vjerovjesnika uzeli su za bogomolje."
عربي Engleski Francuski