فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

په یهودانو او نصاراوو دې د الله لعنت وي، دوی د خپلو پیغمبرانو قبرونه د جوماتونو په توګه نیولي - له هغه څه خبرداری ورکوي چې هغوی کړي - او که داسې نه وای، نو د هغه قبر به ښکاره کړای شوی و ، خو له دې وېرې دا کار ونشو چې هسی نه جومات وګرځول شي.
عربي انګلیسي فرانسوي
زه د شریکانو له شراکت څخه تر ټولو زیات مستغني یم، نو چا چې یو کار وکړ او په هغه کې یې زما سره بل څوک شریک کړ، زه به هغه کس د هغه شرک ته پریږدم.
عربي انګلیسي فرانسوي
زه د الله تعالی په وړاندې لدې بیزاره یم چې له تاسو څخه یو څوک په دوستۍ ونیسم، ځکه چې الله جل جلاله زه په دوستۍ سره داسې نیولی یم لکه څرنګه یې چې ابراهیم په دوستۍ سره نیولی، او که چېرته ما له خپل امت څخه څوک په خالصې دوستۍ سره نیوه، نو خامخا به مې ابوبکر په دوستۍ سره نیولی و.
عربي انګلیسي فرانسوي
زما په صفت کې له حد نه مه اوړئ لکه څرنګه چې مسیحیانو د مریم د زوی په صفت کې له حد نه اوړیدلي دي، زه یو بنده یم، نو ووایئ: د الله بنده او پیغمبر.
عربي انګلیسي فرانسوي
ستا په شفاعت تر ټولو نیکمرغه خلک څوک دي؟ ويې فرمايل: څوک چې د زړه له اخلاصه ووايي چې له الله پرته بل معبود نشته.
عربي انګلیسي فرانسوي
څوک چې مړ شو او له الله پرته یې بل شریک راباله اور ته داخلیږي.
عربي انګلیسي فرانسوي
(متنطعون- هغوی چې په کړنو، ویناوو او عبادت کې له حد نه تیریږي، او یا په هغه څه کې کار لري چې اړه ورپورې نه لري -) برباد شول - درې ځلې یې وویل
عربي انګلیسي فرانسوي
آیا زه تاسو د هغه څه پسې ونه لیږم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپسې زه لیږلی وم؟ هیڅ انځور له پاکولو پرته مه پریږدئ، او نه هیڅ لوړ قبر پرته له دې چې برابر یې کړئ.
عربي انګلیسي فرانسوي
تر ټولو لوی ګناهونه: له الله سره شرک کول، د الله له مکر څخه بې پروا کېدل، د الله له رحمت څخه نا امیدي او د الله له هیلي او امید قطع کول.
عربي انګلیسي فرانسوي
هغه د رسول الله - صلی الله علیه وسلم - سره په ځینې سفرونو کې و، نو یو استازی یې ولیږه چې د هیڅ اوښ په غاړه کې بند نه پریږدي، او یا غاړکۍ مګر دا چې پرې یې کړي.
عربي انګلیسي فرانسوي
څوک چې یو شي په ځان راوځړوي نو همغه ته وروسپارل کیږي.
عربي انګلیسي فرانسوي
چا چې : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وویل: او له هر هغه څه نه یې انکار وکړ چې له الله پرته یې عبادت کیږي، نو د هغه مال او وینه حرام شول، او حساب یې د الله سره دی.
عربي انګلیسي فرانسوي
پرېښتې په وریځو کې راښکته کیږي، نو د هغه چارې یادونه کوي چې په اسمان کې فیصله شوې وي، نو شیطان یې په پټه خبرې واوري، بیا یې هغوی کاهنانو ( غیب ویونکو ته ) ورسوي، نو هغوی ورسره له ځانه سل دروغه نور هم جوړ کړي.
عربي انګلیسي فرانسوي
د قبرونو لورې ته لمونځ مه کوئ، او مه پرې کینئ.
عربي انګلیسي فرانسوي
دا هغه قوم دی چې کله په دوی کې یو نېک بنده یا یو نیک سړی مړ شي، نو په قبر یې جومات جوړوي، او انځورونه یې پکې کاږي، نو دوی د الله په وړاندې تر ټولو بد خلک دي.
عربي انګلیسي فرانسوي