Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Người diễm phúc nhất hưởng được sự cầu xin ân xá của Ta là người nói: Laa i laa ha il lol loh một cách thành tâm nơi con tim của y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nhóm chúng tôi khoảng chín người hoặc tám người hoặc bảy người gì đó đang ở cùng Thiên Sứ ﷺ, Người nói:{Há các ngươi không muốn giao ước với Thiên Sứ của Allah ư ?}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Khi ai bị rơi vào nghèo khổ, khó khăn liền nhờ cậy đến thiên hạ thì y vẫn không thể thoát nghèo, còn nếu y nhờ cậy đến Allah thì chắc chắn sẽ được Ngài phù hộ thoát nghèo ngay lặp tức hoặc vào thời gian tới.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cậu hãy tháo nó ra ngay, nó chẳng giúp gì được cho cậu ngoài việc làm (hành đạo) của cậu, (mang nó chỉ làm cậu yếu thêm) và khi cậu chết đi mà vẫn còn đeo nó thì cậu chẳng bao giờ thành công.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah hỏi người bị trừng phạt nhẹ nhất trong Hỏa Ngục: Nếu ngươi sở hữu cả trái đất ngươi có đồng ý đổi để khỏi bị phạt thế này không? Y đáp: Dạ có. Allah đáp: Quả thật, lúc ngươi còn là đốt xương trên cơ thể của Adam, TA đã yêu cầu ngươi thứ đơn giản hơn là đừng có Shirk (tổ hợp trong thờ phượng) với TA nhưng ngươi nhất quyết làm Shirk.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những người vẽ những bức ảnh (động vật), tạt tượng sẽ bị trừng phạt trong Ngày Tận Thế, có lời bảo: Các ngươi hãy làm sống đi thứ mà các ngươi đã tạo.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Anh hãy cầm lấy đôi dép này của Ta, khi anh gặp ai đó phía sau bức tường này, y tuyên thệ Laa i laa ha il lol loh bằng sự kiên định trong tim thì hãy báo cho y tin mừng về Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp