Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Allah nguyền rủa người Do Thái và Thiên Chúa, họ đã lấy mộ các vị Nabi của họ làm nơi thờ phượng. Thiên Sứ của Allah – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho Người – cảnh báo về hành vi sai trái của họ, nếu không lo sợ cho điều đó thì mộ của Người đã được chôn bên ngoài nhà của Người.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
TA vốn giàu có không cần đến thứ chia sẻ, kẻ nào đó hành đạo với định tâm chia sẽ với thần linh khác ngoài TA, TA sẽ bỏ mặc y và việc hành đạo đó của y
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Ta xin phủ nhận với Allah về việc Ta có một Khaleel trong số các ngươi, bởi quả thật Allah đã lấy Ta làm Khaleel giống như Ngài đã lấy Ibrahim làm Khaleel. Nếu Ta được phép lấy ai đó trong cộng đồng tín đồ của Ta làm Khaleel thì chắc chắn Ta sẽ lấy Abu Bakr.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi chớ đừng thái quá trong việc ca ngợi Ta giống như những người Thiên Chúa đã thái quá trong việc ca ngợi con trai của Maryam. Thật ra, Ta chỉ là một nộ lệ của Allah, vì vậy, các ngươi hãy gọi ta là nô lệ của Allah và Thiên Sứ của Ngài
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai là người diễm phúc được sự cầu xin ân xá của Người? Người đáp: “Bất cứ ai nói ‘Laa i laa ha il lolloh’ một cách chân thành từ trái tim của mình”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chết trong lúc y đang cầu nguyện một thần linh nào đó ngoài Allah là y đã vào Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Những kẻ quá mức sẽ thất bại và thua thiệt – Người nói ba lần.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Anh có muốn tôi cử phái anh đi làm công việc mà trước đây Thiên Sứ của Allah đã phái tôi đi hay không? Đó là không để bất cứ hình ảnh (bụt tượng nào được thờ cúng) trừ phi xé nát chúng và không để bất cứ ngôi mộ nào đắp cao hơn cho phép ngoại trừ sang bằng chúng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Tội lớn nhất trong tất cả đại tội là Shirk với Allah, cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah và tuyệt vọng, chán nản trước lòng khoan dung của Ngài
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trong một lần tôi đi xa cùng với Thiên Sứ của Allah, Người đã gửi sứ giả đi với mệnh lệnh, tuyệt đối không để cho vòng đeo bùa chú bằng đoản tên – hoặc bằng thứ khác - còn ở trên cổ của lạc đà nữa, phải loại bỏ đi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai đặt niềm tin vào điều gì đó thì y bị gán vào điều đó
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai nói Laa i laa ha il lol loh và phủ nhận mọi thứ được thờ phượng ngoài Allah là không được quyền xâm hại đến tài sản, sinh mạng của người đó, còn việc tính sổ y thuộc về Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những Thiên Thần cưỡi mây xuống truyền đạt lại vấn đề đã an bày trên trời, thừa cơ hội lũ Shaytan nghe trộm thông tin. Sau khi nghe trộm được chúng liền truyền tai lại cho những nhà tiên tri, những nhà chiêm tinh, rồi họ bịa thêm hàng trăm lời nói dối khác.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cấm hành lễ Salah hướng về ngôi mộ và cấm ngồi lên chúng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Đó là nhóm người mà mỗi khi trong họ có một bầy tôi đức hạnh hoặc người đàn ông ngoan đạo qua đời là họ liền xây một Masjid bao quanh ngôi mộ của người đó, và tạc tượng của họ đặt vào. Họ là đám người xấu xa nhất đối với Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quyền của Allah đối với đám bầy tôi là họ chỉ thờ phượng Ngài duy nhất, không tổ hợp cùng Ngài bất cứ thứ gì; và quyền của đám bầy tôi đối với Allah là Ngài không trừng phạt ai không tổ hợp cùng Ngài bất cứ thứ gì
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chết không tổ hợp với Allah bất cứ gì (trong thờ phượng) sẽ vào Thiên Đàng và ai chết tổ hợp với Allah thứ gì sẽ vào Hoả Ngục.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Quả thật, Allah Toàn Năng đã cấm việc thề thốt bằng tên tuổi của ông cha của các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Chớ nói: Allah và người đó đã muốn, mà hãy nói: Allah đã muốn, sau đó người đó mới muốn.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
“Không có sự lây nhiễm, không có Tiyarah, và Ta thích Al-Fa'l.” Có lời hỏi: Al-Fa'l là gì? Người nói: “Lời nói tốt lành.”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nhóm chúng tôi khoảng chín người hoặc tám người hoặc bảy người gì đó đang ở cùng Thiên Sứ ﷺ, Người nói:{Há các ngươi không muốn giao ước với Thiên Sứ của Allah ư ?}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Khi ai bị rơi vào nghèo khổ, khó khăn liền nhờ cậy đến thiên hạ thì y vẫn không thể thoát nghèo, còn nếu y nhờ cậy đến Allah thì chắc chắn sẽ được Ngài phù hộ thoát nghèo ngay lặp tức hoặc vào thời gian tới.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài, các ngươi chắc chắn sẽ đi theo đường lối của những người trước các ngươi
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Rằng một người đàn ông đến gặp Thiên Sứ của Allah ﷺ và nói với anh ta về một số vấn đề. Rồi người đàn ông đó nói với Thiên Sứ ﷺ: "Đó là những gì Allah và Người muốn." Thế là Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn biến Ta ngang hàng với Allah ư?" Ngươi hãy nói: “Đó là điều một mình Allah muốn.”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Cậu hãy tháo nó ra ngay, nó chẳng giúp gì được cho cậu ngoài việc làm (hành đạo) của cậu, (mang nó chỉ làm cậu yếu thêm) và khi cậu chết đi mà vẫn còn đeo nó thì cậu chẳng bao giờ thành công.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
“Ai đeo bùa chú là đã phạm tội Shirk”
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah hỏi người bị trừng phạt nhẹ nhất trong Hỏa Ngục: Nếu ngươi sở hữu cả trái đất ngươi có đồng ý đổi để khỏi bị phạt thế này không? Y đáp: Dạ có. Allah đáp: Quả thật, lúc ngươi còn là đốt xương trên cơ thể của Adam, TA đã yêu cầu ngươi thứ đơn giản hơn là đừng có Shirk (tổ hợp trong thờ phượng) với TA nhưng ngươi nhất quyết làm Shirk.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, những người vẽ những bức ảnh (động vật), tạt tượng sẽ bị trừng phạt trong Ngày Tận Thế, có lời bảo: Các ngươi hãy làm sống đi thứ mà các ngươi đã tạo.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Anh hãy cầm lấy đôi dép này của Ta, khi anh gặp ai đó phía sau bức tường này, y tuyên thệ Laa i laa ha il lol loh bằng sự kiên định trong tim thì hãy báo cho y tin mừng về Thiên Đàng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp