Alt Kategoriler

Hadislerin Listesi

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in vefatı yaklaşınca bir elbisesini yüzünün üzerine örtmeye başladı.Bunaldı mı onu yüzünün üzerinden açardı.O bu halde iken:''Allah'ın laneti Yahudilerle Hristiyanlara olsun çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler.''-Buyurarak onların yaptıklarının aynısını yapmaktan sakındırıyordu.''Âişe:Eğer bu olmasaydı onun kabri açıkta bulundurulacaktı.Şu kadar var ki kabrinin mescit edinilmesinden korkuldu,demiştir.
عربي İngilizce Fransızca
«Ben şirk konusunda kendisine ortak koşulanların şirkten en uzak olanıyım. Her kim bir amel işler de benimle birlikte başkasını ona ortak ederse onu ve işlemiş olduğu şirkini bırakırım.’ buyurdu.»
عربي İngilizce Fransızca
«Aranızdan bir dostumun olmasından Allah’a sığınırım. Çünkü yüce Allah nasıl İbrahim’i dost edindiyse beni de dost edinmiştir. Eğer ümmetim arasından birini dost edinecek olsaydım elbette ki Ebu Bekir’i dost edinirdim.»
عربي İngilizce Fransızca
«Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı yücelttikleri (ve aşırı derecede övdükleri) gibi siz de beni yüceltimeyiniz (ve övmek de aşırı gitmeyiniz). Ben ancak Allah'ın kuluyum. (Benim için) Allah'ın kulu ve elçisi deyiniz.»
عربي İngilizce Fransızca
Senin şefaatinle insanların en mutlusu kimdir?’’ Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-: «Kalbinde ihlâs ile "La İlâhe illallah" diyen kimsedir.» buyurdu.
عربي İngilizce Fransızca
''Her kim, Allah'ın dışında birisine yalvarıp yakararak O'na eş koşar bir halde ölürse, cehenneme girer.''
عربي İngilizce Fransızca
«(Sözlerinde ve fiillerinde haddi aşıp) aşırı gidenler helak olmuştur.» demiş ve bunu üç defa tekrar etmiştir.
عربي İngilizce Fransızca
«Günahların en büyüğü Allah'a şirk koşmak, Allah'ın mekrinden emin olmak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek ve O'nun yardımı hakkında ümitsizliğe düşmektir.»
عربي İngilizce Fransızca
O Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile bazı yolculuklarında beraberdi. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, bir elçi gönderip şunları söylemesini emretmişti: «Hiçbir devenin boynunda (takılı) bir yay ipi (kiriş) veya bir gerdanlık kalmasın hepsi kesilsin.»
عربي İngilizce Fransızca
«Kim bir şeye bağlanırsa, o şeyle başbaşa bırakılır.»
عربي İngilizce Fransızca
«Kim Allah’tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilâh yoktur der ve Allah’tan başka ibadet edilenleri inkâr ederse, o kimsenin malı ve kanı haram olur. Onun, (gizli hallerinin) hesabı ise Allah’a âittir.»
عربي İngilizce Fransızca
Âişe -radıyallahu anhâ-'dan rivayet edildiğine göre: Bir takım insanlar Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e kâhinleri sordular, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'de onlara: Kâhinler bir şey değildirler cevâbını verdi. Yâ Rasûlallah! Onlar hazan birşey söylüyorlar da hakikat çıkıyor, dediler. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-;Bu söz cinlerdendir. Cinni onu kapar da dostunun kulağına tavuğun gıdaklaması gibi gıdaklar. Bu suretle ona yüz yalandan daha fazlasın? Karıştırırlar buyurdular.Müttefakun aleyh.Buhârî'nin rivayetinde Âişe -radıyallahu anhâ-'dan rivayet edildiğine göre:Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini işitmiştir:Şüphesiz ki melekler Anân'a -o da buluttur- inerler.Semada belirlenmiş bir işi zikreder.Şeytanda onu çalarak duyar.Onu Kâhinlere fısıldar.Onlarda bu haberle beraber kendilerinden yüz yalan atarlar.''Yukırruhâ'' sözü Yâ harfinin Fethalı Kaf ve Râ harflerinin Zammeli yazımıyla onu atar demek ''Anân'' Ayn harfinin Fethalı yazılmasıyladır.
عربي İngilizce Fransızca
«Kabirlere doğru namaz kılmayın ve kabirlerin üzerlerine oturmayın.»
عربي İngilizce Fransızca
«Onlar öyle bir topluluktur ki, içlerinden salih bir kul ya da salih bir adam öldüğünde onun kabrinin üzerine mescit bina etmişler, içine de resimler yapmışlardır. Onlar, Allah katında yaratılmışların en şerlileridirler.»
عربي İngilizce Fransızca
''Şüphesiz ki Allah Teâlâ sizin babalarınızın adı ile yemin etmenizi yasakladı.''
عربي İngilizce Fransızca
«Siz, Allah dilerse ve filanca dilerse (öyle olur) demeyiniz. Fakat, Allah dilerse sonra filanca dilerse deyiniz.»
عربي İngilizce Fransızca
"Allah'ın adı ile yalan yere yemin etmem, Allah'tan başkasıyla doğru yemin etmemden benim için daha sevimlidir."
عربي İngilizce Fransızca
«Hastalıkta bulaşıcılık yoktur. Uğursuzluk yoktur. Fe'l hoşuma gider.» "Fe'l nedir?" diye sorulduğunda: «Güzel bir sözdür.» buyurmuştur.
عربي İngilizce Fransızca
"Biz yedi, sekiz ya da dokuz kişi olarak Allah Rasûlü -sallallahu aleyhi ve sellem-'in huzuruna çıktık. Bizlere şöyle buyurdu: «Allah’ın Rasûlü’ne biat etmek istemez misiniz?»
عربي İngilizce Fransızca
«Kendisine bir fakirlik dokunup bunu insanlara arz ederse, o kimsenin fakirliği ortadan kalkmaz. Kim de ihtiyacını Allah'a arz ederse de Allah'ın ona hemen veya bir müddet sonra bir rızık göndermesi yakındır.»
عربي İngilizce Fransızca
«Allahu Ekber! Yine aynı yol! Nefsim elinde olana yemin ederim ki sizler, İsrailoğulları'nın Mûsâ'ya dediğinin aynısını diyorsunuz.»
عربي İngilizce Fransızca
Bir adam Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e; Allah ve sen dilersen (olur) deyince Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ona: «Beni Allah'a eş mi koşuyorsun? Yalnız Allah diledi, de!» buyurdu.
عربي İngilizce Fransızca
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir ordunun veya seriyyenin başına komutan tayin ettiği zaman, -hassaten komutana- Allah'a karşı muttaki olmasını, beraberindeki Müslümanlara da hayır tavsiye eder ve sonra şunları söylerdi: ''Allah'ın adıyla ve Allah'ın rızası için savaşın. Allah'ı inkâr eden kâfirlerle çarpışın. Gazâ edin fakat ganimete hıyanet etmeyin, haksızlıkda bulunmayın, ölülerin vücudlarına sataşıp burun ve kulaklarını kesmeyin, (önünüze çıkan) çocukları öldürmeyin! Müşrik düşmanlarla karşılaşınca onları önce üç şeyden birine çağır: Bunlardan birine cevap verirlerse onlardan bunu kabul et ve artık dokunma! Önce İslâm'a dâvet et. İcabet ederlerse hemen kabul et ve elini onlardan çek. Sonra onları yurtlarından muhâcirler diyarına hicrete dâvet et. Ve onlara haber ver ki, eğer bunu yapacak olurlarsa Muhacirler´e va´dedilen bütün mükâfaat ve vecibeler aynen onlar için de olacaktır. Hicretten imtina edecek olurlarsa bilsinler ki, Müslüman bedevîler hükmündedirler ve Allah'ın mü'minler üzerine câri olan hükmü onlara icra edilecektir; ganimet ve fey´den kendilerine hiçbir pay ayrılmayacaktır. Müslümanlarla birlikte cihâda katılırlarsa o hâriç, (o zaman ganimete iştirak ederler.)Bu şartlarda Müslüman olma teklifini kabul etmezlerse, onlardan cizye iste, senin bu isteğini kabul ederlerse hemen kabul et ve onları serbest bırak.Eğer bunu kabul etmeyecek olurlarsa onlara karşı Allah´tan yardım dile ve onlarla savaş. Bu durumda bir kale ahâlisini kuşatacak olupta onlar senden Allah ve Rasûlü'nün ahd ve emânını talep ederlerse kabul etme; onlar için, kendine ve ashâbına ait bir emân tanı. Zira sizin kendi ahdinizi veya arkadaşlarınızın ahdini bozmanız, Allah´ın ve Rasûlü'nün ahdini bozmaktan daha kolaydır. Eğer bir kale ahalisini kuşattığında onlar, senden Allah´ın hükmünü tatbik etmeni isterlerse sakın onlara Allah´ın hükmünü tatbik etme, lâkin kendi hükmünü tatbik et. Zira Allah'ın onlar hakkındaki hükmüne isabet edip etmeyeceğini bilemezsin.''
عربي İngilizce Fransızca
«Onu çıkar! Çünkü bu, ağrını arttırmaktan başka bir işe yaramaz. Şayet bu üzerindeyken ölecek olsaydın, ebediyen kurtulamazdın.»
عربي İngilizce Fransızca
«Kim muska takarsa, Allah hayatta onun hiçbir işini tamamlamasın. Kim nazarlık takarsa, Allah ona rahatlık ve huzur vermesin.»
عربي İngilizce Fransızca
«Ya Ruveyfi! Belki hayat senin için uzun sürer, insanlara şunu haber ver; kim muska veya nazarlık takarsa veya sakalını düğümler veyahut da hayvan tezeği ve kemikle istinca ederse (taharetlenirse) Muhammed o kimseden beridir.»
عربي İngilizce Fransızca
"Allah Teâlâ cehennemliklerin en hafif azap edilenine, dünya ve ondaki bütün varlıklar senin olsa, onları fidye verir miydin? diye buyuracak. O kimse: Evet cevabını verecektir. Bunun üzerine Allah -Azze ve Celle- : Sen Adem'in sulbünde iken ben senden daha hafif bir şeyi bana ortak koşmamanı istemiştim. Ben de seni ateşe atmayacaktım. Fakat sen şirkten başkasını kabul etmedin."
عربي İngilizce Fransızca
"Nebî–sallallahu aleyhi ve sellem- uğursuzluğa inanmazdı."
عربي İngilizce Fransızca
«Bu sûretleri (resim ve heykelleri) yapanlar, kıyamet günü, "Bu yaptıklarınıza can verin, haydi!" diye azap edileceklerdir.»
عربي İngilizce Fransızca
«İçinde köpek ve sûret bulunan eve melekler girmez.»
عربي İngilizce Fransızca
«Putlara ve babalarınıza yemin etmeyiniz.»
عربي İngilizce Fransızca
Şu ayakkabılarımı alıp geri dön. Bu duvarın arkasında, gönülden inanarak “Lâ ilâhe illallah” diyen kime rastlarsan, onu cennetle müjdele!”
عربي İngilizce Fransızca
«Mezarlık ve hamam (yıkanılan ve def-i hacet giderilen yer) hariç bütün yeryüzünün tamamı mesciddir.»
عربي İngilizce Fransızca
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- evime geldi. Duvara asılı duran kırbanın ağzından ayakta su içti. Ben de hemen kalkıp kırbanın ağzını kestim.
عربي İngilizce Fransızca
Ey Ebû Âişe: Üç şey vardır ki bunlardan birini söyleyen Allah’a en büyük iftirayı yapmış olur.
عربي İngilizce Fransızca
«Şüphesiz bu namazda insanların sözünden bir şeyler söylemek onunla bağdaşmaz. Namazda sadece tesbih ve tekbir getirilir, Kur'an okunur.»
عربي İngilizce Fransızca
«Allah Yahudi ve Hıristiyanlara lanet etsin. Onlar, peygamberlerinin kabirlerini mescidler edindiler.»
عربي İngilizce Fransızca