عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تَحْقِرَنَّ من المعروف شيئا، ولو أن تَلْقَى أخاك بوجه طَلْق».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబూ జర్ర్ అల్ గఫ్ఫారీ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం ‘ఏ చిన్న సత్కార్యాన్ని సాధారణంగా భావించవద్దు ,అది చిరునవ్వుతో మీ సహోదరున్నీ పలకరించడ మైనా సరే!
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఇతరులను కలిసేటప్పుడు చిరునవ్వుతో పలకరించడం ముస్తహబ్బ్ గా ఈ హదీసు ప్రమానపరుస్తుంది,మేలైన కార్యల్లో ఇది కూడా ఒకటి కాబట్టి ఒక ముస్లిం ఇది చేయడానికి ఖచ్చితంగా ఆతృతంగా ఉండాలి, అందులో ఒక ముస్లిం సోధరుడికి ఆసక్తి మరియు సంతోషాన్ని కలిగించేవిషయం ఉన్నప్పుడూ దాన్ని తృణీకరించకుండా ఉండాలి

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. విశ్వాసుల మధ్య పరస్పర ప్రేమ అభిమానాలు కాంక్షించబడుతున్నాయి,మంచి ముఖవచ్చస్సుతో,చిరునవ్వుతో ఒకరినొకరు పలకరించుకోవాలి.
  2. ఈ షరీయతు సమగ్రత మరియు సంపూర్ణతతో కలగలిపియున్నది,ఎందుకంటే అది ముస్లిముల సంస్కరణ కు వీలుపడే ప్రతీ విషయాన్నిమరియు వారి కలిమాను ఏకపర్చడానికి కావల్సిన ప్రతీ విషయాన్ని తీసుకువచ్చింది.
  3. సత్కార్యల పట్ల ఆసక్తి,ముఖ్యంగా ఇతరులకు సంభందించిన విషయాల్లో ఉత్సుకతో కనబర్చాలి,మరియు ఎటువంటి సత్కర్యాన్ని స్వల్పమైనదిగా తృణీకరించకూడదు.
  4. ముస్లిములను సంతోషమయపర్చడం ముస్తహబ్బ్ కార్యం,ఇలా చేయడం వల్ల పరస్పర స్నేహాభావాలు బలపడుతాయి.
ఇంకా