عن عمر رضي الله عنه قال: نُهِيَنا عن التَّكَلُّف.
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

ఉమర్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు: మాకు తకల్లుఫ్ (ఏదైనా కార్యం లేదా మాటను అనవసరంగా, అకారణంగా ఇబ్బందితో, శ్రమిస్తూ చేయడం) చేయకూడదని వారించబడింది.
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఉమర్ రదియల్లాహు అన్హు ఈ హదీసు లో తెలియపరుస్తున్నారు –సహచరులందరికి‘తకల్లుఫ్’ చేయకూడదని వారించబడినది,వారిని మహనీయ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ అలా వారించారు,సహాబీ ‘మేము వారించబడ్డాము’అని చెప్పడం వల్ల హదీసు ఆదేశం మర్ఫూ హదీసు గా మారుతుంది,అనగా ఆ సహాబీ ఇలా చెప్పారు అని అర్ధం "c2">“మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ మాకు తకల్లుఫ్’చేయకూడదని వారించారు’-‘తకల్లుఫ్’: {ఇతరులను ఆకట్టుకోవడానికి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేని ఒక మాట లేదా కార్యంను నటిస్తూ చేయడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది,ఖౌల్ ‘మాట’ యొక్క ఉదాహరణ- అతిగా ప్రశ్నించడం!స్పష్టమైన షరీఅతు ఆదేశాలను గ్రహించి అనుసరించి స్వీకరించే విషయాల్లో కూడా అనవసరమైన పరిశోధనలు జరపడం, అనస్ (రదియల్లాహు అన్హు) ఉల్లేఖిస్తూ ఇలా నివేదించారు:“మేము‘ ఉమర్ రదియల్లాహు అన్హు తో ఉన్నాము,ఆయన ధరించిన వస్త్రము యొక్క వెనుక బాగం లో నాలుగు వస్త్రపుఅతుకులు కుట్టి ఉన్నాయి.అప్పుడు ఈ ఆయత్ చదివారు(وَفَاكِهَةً وَأَبًّا)،మేము ఈ ‘ఫాకిహతన్’అర్ధాన్ని(ఫలాలు)గుర్తించాము,కానీ ఈ అబ్బా’?అంటే ఏమిటి అని అడిగాము ,అప్పుడు ఆయన ‘మాకు తకల్లుఫ్ చేయకూడదని వారించబడినది’అని చెప్పారు,తకల్లుఫ్'కార్యం యొక్క ఉదాహరణ :ఒకవ్యక్తి అతిథి వచ్చినప్పుడు అతన్ని సంతోష పర్చడానికి తన ఆర్థిక స్తోమతకు మించి బారం వేసుకుంటాడు,కొన్ని సార్లు అప్పులు కూడా చేస్తాడు కానీ దాన్ని తీర్చేంత స్థాయి కూడా అతనికి ఉండదు తద్వారా అతను ఇహ పరలోకం లో స్వీయ హానీ కలిగించుకుంటూ నష్టానికి గురిఅవుతాడు.కాబట్టి ఒక ముస్లిం విశ్వాసి కార్యకలాపాల్లో తకల్లుఫ్’కు పాల్పడకూడదు,మహనీయ దైవప్రవక్త వలె మధ్యస్థ మార్గాన్నిఅవలంబించాలి-ఆయన ఉన్నదానిని దాచుకోలేదు లేని దాని పట్ల ఆరాటపడలేదు”

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. తకల్లుఫ్’నుంచి వారించబడింది,ప్రతీ విషయంలో దానికి దూరంగా ఉండాలని ప్రోత్సహించబడింది.
ఇంకా