عن عمر رضي الله عنه قال: نُهِيَنا عن التَّكَلُّف.
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Ayon kay `Umar, malugod si Allah sa kanya, na nagsabi: "Ipinagbawal sa amin ang pagpapakahirap-hirap."
Tumpak. - Isinaysay ito ni Imām Al-Bukhārīy.

Ang pagpapaliwanag

Nagpapabatid si`Umar, malugod si Allah sa kanya, sa ḥadīth na ito na sila ay pinagbawalang magpakahirap-hirap. Ang nagbabawal sa ḥadīth na ito ay ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, sapagkat kapag sinabi ng kasamahan: "Pinagbawalan kami," tunay na ito para sa kanya ay kahatulan ng pagbabawal, na nangangahulugang para bang nagsabi ito: "Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nagbawal sa pagpapakahirap-hirap. Ang pagpapakahirap-hirap ay gawain at pananalitang walang kabutihan na may kalakip pang pahirap. Ang halimbawa ng pananalita ay ang nasaad sa ḥadīth sa paksang ito sapagkat tunay na siya, malugod si Allah sa kanya, ay nagnais na damihan ang pagtatanong at ang pag-usisa sa mga bagay na malabo na hindi naman isinasatungkuling usisain ang tungkol sa mga iyon at sa halip ay sundin ang hayag na kahulugan ng Batas ng Islam at tanggapin ang inihatid ng Sugo. Ayon kay Anas, malugod si Allah sa kanya, na nagsabi: "Kami noon ay nasa piling ni `Umar habang nakasuot siya ng damit na sa likod nito ay may apat na tagpi. Bumigkas siya: 'at bungang-kahoy at abb' (Qur'an 80:31). Sinabi: 'Ang bungang-kahoy na ito ay nalaman nga namin ngunit ano ang abb?' Pagkatapos ay nagsabi siya: 'Ipinagbawal nga sa atin ang pagpapakahirap-hirap sa pag-usisa.'" Ang halimbawa naman ng pananalita ay gaya ng kapag may tumuloy sa kanya na isang panauhin at magpapakahirap-hirap siya para rito sa pamamagitan ng paglilingkod na mahirap sa kanya. Bagkus marahil ay magtutulak pa sa kanya iyon sa pangungutang at maaaring hindi siya makakita ng pambayad sa utang na ito kaya naman dadapo sa sarili niya ang kapinsalaan sa Mundo at Kabilang-buhay. Kaya tungkulin ng Muslim na hindi magpakahirap-hirap sa mga gawain, bagkus ilalagay niya ang mga gawain sa katamtaman gaya ng sa kalagayan ng Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: hindi niya pinanghahawakan ang nariyan at hindi siya nagpapakahirap-hirap sa wala. Riyāḍ Aṣ-Ṣāliḥīn p. 464, Fatḥ Al-Bārī 13/271, at An-Nihāyah fī Gharīb Al-Ḥadīth wa Al-Athar 196/4.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
Paglalahad ng mga salin