عن عمر رضي الله عنه قال: نُهِيَنا عن التَّكَلُّف.
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

උමර් -රළියල්ලාහු අන්හු- තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. “බොරුවට නිරූපණය කිරීමෙන් අප වළක්වනු ලැබීය.”
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි. - ඉමාම් බුහාරි එය වාර්තා කර ඇත.

විවරණය

සැබැවින්ම බොරුවට නිරූපණය කිරීමෙන් වළක්වනු ලැබීය යනුවෙන් මෙම හදීසයේ උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා දන්වා සිටියි. එසේ වැළැක් වූ තැනැත්තා අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්) තුමාය. සහාබිවරයා ‘අපව වළක්වනු ලැබීය’ යැයි පවසා සිටින විට, අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් අප වළක්වා ඇත්තේය යන අදහසින් අර්ථවත් වන්නාක් මෙන්ගනු ලබේ. ‘තකල්ලුෆ්’ හෙවත් බොරුවට නිරූපණය කිරීම යනු සෙස්සන් ඉදිරියේ තමන් තුළ නැති දෙයක් ප්රදර්ශනය කිරීමට උත්සාහ කරන සෑම ප්රකාශයක්ම හා ක්රියාවක්ම වේ. එවන් ප්රකාශයන්ට උදාහරණ: අධික ලෙස ප්රශ්න කිරීම හා පර්යේෂණ කිරීමට අනිවාර්යය නොවන ගැඹුරු දෑ ගැන සොයා බැලීම. ෂරීආව මතු පිටින් ඇති දෑ පිළිගත යුතු අතර එය ඉදිරපත් කළ දෑ පිළිගත යුතුය. අනස් -රළියල්ලාහු අන්හු- තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. අපි උමර් තුමා අබියස සිටියෙමු. එතුමා ට කමිසයක් විය ඒ මතුපිටින් තැන් හතරක අණ්ඩ දමා තිබිණ. පසුව එතුමා ‘වෆාකිහතන් වඅබ්බා’ යන පාඨය කියවූහ. එවිට ‘මෙය ෆාකිහා හෙවත් පළතුරු ය. සැබැවින් අපි ඒ ගැන දන්නෙමු. නමුත් ‘අබ්’ යනු කුමක්දැ?යි විමසා සිටියහ. පසුව එතුමා ‘ බොරුවට නිරූපනය කිරීමෙන් අප වළක්වනු ලැබ ඇතැ’යි පවසා සිටියහ. ක්රියාවට උදහාරණ වූ කලී, තමන් වෙත ආගන්තුකයකු පැමිණි විට ඔහු වෙනුවෙන් ඔහුට දැරිය නොහැකි වියදමක් හෝ යමක් වෙනුවෙන් වෙහෙස දැරීමයි. ඒ වෙනුවෙන් ඇතැම් විට කෙනෙකුගෙන් ඔහුට ණයක් ගන්නට සිදුවෙයි. එම ණය නැවත ලබා දීමට ඔහුට නොහැකිවෙයි. පසුව මෙලොව හා මතුලොවෙහි හිංසනයට තමන්ව ඇද දමයි. මුස්ලිම්වරයකුගේ කටයුතු වලදී බොරුවට නිරූපනය කිරීම නොකළ යුතුයි. ඒ වෙනුවට එම කටයුතු මධ්යස්ථභාවයට පත් කර ගත යුතුයි. නබි (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්) තුමා එවන් තත්ත්වයක පසුවූහ. එතුමා ‘ඇති දෙයක් අත්පත් කර නොගත් අතර නැති දෙයක් බල කළේ නැත.’

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු රුසියානු බෙංගාලි චීන පර්සියානු ටගාලොග් ඉන්දියානු වියට්නාම කුර්දි හවුසා පෘතුගීසි මලයාලම් තෙලිගු ස්වාහිලි දමිළ බර්මානු තායිලන්ත ජපානු පශ්ටු ආසාමි අල්බානියානු
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය

හදීසයේ හරය

  1. බොරුවට නිරූපනය කිරීමෙන් වැළකීම සහ සෑම කටයුත්තකදීම ඉන් දුරස් වීමට පොළඹවීම.
අමතර