عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إيَّاكم والظنَّ، فإن الظنَّ أكذبُ الحديث».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖనం మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఉపదేశించారు ‘‘అనుమానాన్ని త్యజించండి,దానికంటే ఘోర అబద్దం లేనే లేదు.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఈ హదీసు సాక్ష్యాల ఆధారంగా లేని ప్రతికూల అంచనాలు మరియు అనుమానాలకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరిస్తుంది, ఒక వ్యక్తి వియుక్త అనుమానాన్నినమ్మి,దాని ఆధారంగానే నిర్ణయం చేసుకుంటాడు,ఇది ఒక చెడు నైతికత మరియు పచ్చి అబద్దము,ఎందుకంటే అనుమానాస్పద వ్యక్తి అనాధారమైన కారణాల మీద ఆధారపడి వాటిని వాస్తవాలుగా మార్చుకుని గట్టిగా నమ్ముతాడు,అప్పుడు అది ఒక అబద్దం అవుతుంది; కఠోర అబద్ధంగా మారుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. నిరాధారమైన అనుమానం నుండి దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరించ బడుతున్నది.
  2. చెడు సంకేతాలు బహిర్గతమైన వారి చెడు అనుమానం హాని కలిగించదు ఉదాహరణకు; అనైతికులు మరియు ఫాసిఖులు లాంటివారు.
  3. మనసులో ముద్రపడిపోయిన దురాలోచనలకు దుష్ప్రేరణలకు మరియు వాటిపై స్థిరత్వముకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరించబడటం దీని ఉద్దేశ్యం,ఇక మనసులో ఏర్పడే నిలకడ లేని దుష్ప్రేరణలకు దీనికి సంభందం ఉండదు.
ఇంకా