kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

"Bana baku Labari ba mafi girman Zunubai"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Mutum ya so wani Xan Uwansa to ya bashi labarin cewa yana sonsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Guji matsaloli bakwai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yaji kana wani Mutumi mai Saukin Kai idan ya Siyar ko kuma ya saya, haka idan ya zo neman Hakkinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Wani mutum ya kasance yana yin hukunci a kan mutane, sai ya kasance yana ce wa yarinyarsa: Idan kun zo da wahala, to ku wuce shi, watakila Allah zai wuce mu, kuma zai hadu da Allah kuma ya zarce shi."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa wani Mutum ya zo wajen Annabi sai yace kayimun wasiyya, Sai yace to kada kayi fushi sai yai ta dawowa lokatai, sai ya ce: Kada kayi Fushi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai masu adalci a wurin Allah suna kan munbarirrika na haske, a daman Ubangiji Al-Rahman - Mai girma da ɗaukaka - su duka hannayensa biyun na dama ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na hane ku da Zato saboda Zato shi ne Mafi Karyar Zance
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku raina wani abu daga abin da aka sani, koda kuwa kun hadu da dan uwanku a cikin saki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba mai tsanani bane ke da cutar farfadiya, amma mai tsananin ne ya mallaki kansa lokacin da yake cikin fushi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yake mu baya tare da mu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba zai shiga Aljanna ba mai yanke zumunci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda yai Imani da Allah da Ranar lahira to ya fadi Alkairi ko yayi shiru, kuma duk wanda yayi Imani da Allah da Ranar Lahira to ta girmama Makwabcinsa,kuma duk wanda yayi Imani da Allah da Ranar Lahira to ta girmama to ya girmama Bakonsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda baya jin Kan Mutane to Allah ba zai ji kansa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ƙi mutane zuwa ga Allah, mafi girman abokin gaba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yana shiga Sama mafi karfin Allah da kyawawan halaye
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kunya tana daga cikion Imani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk wanda ya kare Mutuncin Dan Uwansa, Allah zai Kare Masa Fuskarsa daga Wuta Ranar al-kiyama"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Allah yana son Bawa Mai jin tsoronsa Mawadaci da yake boye kansa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Mafi cikar Muminai Imani Mafi kyawun su halayya, Kuma mafi Al-kharinku su ne Mafi Al- kairinku ga Matansu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Sauki baya Kasancewa a cikin Abu face sai kawata shi, kuma babu abunda acire shi daga cikin sa face sai yayi Muni"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Mumini zai riska da kyawawan Dabi'unsa Mastayin Mai Azumi Mai tsayuwar Dare"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai zababbu daga cikinku Mafi kyawunku Halaye"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Alla Madaukakin Sarki yana talala ga Azzalumi, idan ya kama shi ba zai kwace masa ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ku saukaka kada ku tsaurara, kuma kuyi bushara kada ku kora"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Masu jin qai Allah yana jin qansu, kuji qan Mutanen bayan Qasa sai wanda yake Sama yaji qanku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- ya hanaAske Wani Vangare da barin Wani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An hana mu Shishigi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi tsir da aminci Allah ya wuce wasu kabarurruka biyu, sai yace: lallai ana yi musu azaba, ba don wani babban laifi ake musu azaba ba, dayansu yakasance baya buya idan zai yi fitsari, kuma baya yin yadda zai kare kansa daga yadda fitsarin zai iya fallarsar masa,dayan kuma ya kasance mai yada annamimanci.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Bawa ba zai boye bawa a cikin wannan duniya ba face Allah ya lullube shi a ranar kiyama."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku ji tsoron Allah a duk inda kuke, kuma ku bi munanan abubuwa masu kyau, ku share su, ku ƙirƙira mutane da kyawawan halaye
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Adalci kyawawan halaye ne, kuma zunubi shine abinda ka ɓata ma kanka kuma ka tsani mutane su gan ka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga abin da mutane suka fahimta daga kalmomin annabci na farko: Idan ba ku da kunya, ku aikata abin da kuke so
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada kuyi Hassada kuma kada kuyi keta kuma kada kuyi gaba kuma kada ku juya juna baya kuma kada wani yayi ciniki daga cikinku akan cinikin dayanku, ku kasance 'Yan uwan Juna
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Imanin Dayanku ba zai cika ba har sai ya sowa Dan Uwansa Abinda yake sowa kansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zalunci duhu ne a ranar tashin kiyama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zagin Musulmi Fasikanci ne, kuma Yakarsa Kafirci ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi mubaya'a ga limami kuma ya ba shi cinikin hannunsa da 'ya'yan zuciyarsa, to ya rantse da shi idan zai iya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mumini ba ya fuskantar aiki, ko la'ana, ko batsa, ko alfasha
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daya daga cikin manyan zunubai shi ne mutum ya zagi iyayensa." Aka ce: Shin mutumin yana zagin iyayensa ne? Sai ya ce: Ee, ya zagi mahaifin mutum, ya zagi mahaifinsa, mahaifiyarsa kuma ta zagi mahaifiyarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ji hadisin wasu mutane alhali suna kiyayya da shi; Zuba a kunnuwansa yanzu a ranar sakamako
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ga wadanda suka la'anta ba masu ceto ba ne, kuma ba su yi shahada a ranar tashin kiyama ba.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na hore ku da gaskiya, saboda gaskiya tana shiryarwa zuiwa biyayya, kuma lallai biyayya tana siryarwa zuwa Al-janna
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Boni ya tabbata ga wanda yake zantar da Mutane sai yayi Karya don Mutane suyi Dariya, Boni ya tabbata a gare shi sannan Boni ya tabbata a gare shi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Kaji tsoron Zalunci, saboda Zalunci duhu ne Ranar Al-kiyama, Kuji tsoron Kauro, saboda kwauro shi ya hallaka wadanda suka gaceku, har ya kaisu sun zubar da Jininsu, suka halarta abunda aka Haramta su"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Nine shugaban wani gida a cikin Dausayin Al-jannah ga wanda ya bar jayayya ko da kuwa shi ne Maigaskiya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An tambayi Annabi game da abu mafi yawa da yake shigar da Mutane" Al-janna? ya ce: Tsoron Allah da kyawawan Halaye, kuma aka tambaye shi game da abu mafi yawa da yake jefa Mutane wuta sai ya ce Baki da Farjin su"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Mutane Uku Allah baya musu Magana Ranar Al-kiyama luma ba zai tsarkake su ba kuma bama zai kallesu ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya zantar da wani Hasina yasan Qaryane yo shima yana cikin Masu Qaeyar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai kai in ka bibiyi Al-aurar Musulmai zaka vata su, ko ka kusa ka vata su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya lalata Matar Wani ko baiwarsa to baya tare da mu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya qauracewa Xan uwansa Shekara xaya to kamar ya zubar da Jininsa ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Shaixan ya fidda ran Masu Sallah zasu bauta masa a Jazirar larabawa, sai dai kawai zai iya xata zukatansu da jefa gaba tsakaninsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada Wani Mutum ya kalli Al-aurar Wani Mutum, Ko mace ta kalli Al-aurar Wata Mata, Kuma kada wani Namiji ya lulluva da wani Mutum a cikin tufa xaya, Kuma kada wata Mata ta lullava da wata Mata cikin Zani cikin Tufa xaya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Musulmi shi ne wanda ya ba wa musulmai aminci ta hanyar harshensa da hannunsa, kuma dan ci-rani shi ne wanda ya bar abin da Allah ya hana.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya yi mini karya da gangan to ya tanadi masaukinsa a wuta
عربي Turanci Turkiyanci
Idan Allah Madaukaki ya tara na farko da na karshe: sai a dagawa kowane mayaudari wata irin tuta, sai ace: wannan itace yaudarar wane dan wane
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai yana daga cikin Girmama Allah girmama Ma'abocin furfura a Musulunci da Mahaddacin Alqur'ani wanda baya shige gona da iri a cikinsa ko mai sakaci da shi da kuma girmama mai Mulki mai Adalci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira, to bakonsa ya girmama ladar sa. ”Suka ce:“ Mene ne sakamakonsa? Ya Manzon Allah, ya ce: Yininsa da darensa, da karimcinsa kwana uku ne, don haka abin da ya kasance a baya sadaka ce a gare shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Amintaccen ma'ajin Musulmin da ke aiwatar da abin da aka umurce shi ya ba shi cikakke, yana kiyaye kansa da alheri, kuma yana tura shi zuwa ga abin da ya umurce shi da aikatawa, ɗayan sadaka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Fatarar alummata ita ce wacce ta zo ranar tashin kiyama kuma wannan ita ce addu’a, azumi, da zakka, kuma ya zo ya zagi wannan, ya aibata wannan, ya cinye wannan kudin, ya kashe wannan, wannan kuma jininka ne.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya haxiye fushi, kuma yana da ikon ya ya rama, Allah zai kirawo shi a cikin Mutane a Ranar Al-qiyama ya zava Masa daga cikin Matan Hurul-Aini abunda ya so
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
\Duk wanda ya gwada 'yan matan da wani abu mai kyau a gare su, to a samo masa murfin wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai, Allah madaukaki yana cewa a ranar kiyama: Ina wadanda suke kauna a cikin Mai girma na? A yau zan yi musu inuwa a cikin inuwa ta, rana babu wata inuwa sai tawa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yana cewa :’ku yi ceto za ku sami sakamako Allah Ya na hukunci ne akan harshen Manzonsa da abinda Ya so’’
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daya daga cikin mafi girman dalilai shi ne mutum ya yi addu'a ga wanin mahaifinsa, ko ya gani da idanunsa abin da ba ku gani ba, ko kuma ya ce wa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - abin da bai fada ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi alherin sahabbai a wurin Allah Madaukakin Sarki shi ne mafi alherin abokansu, kuma mafificin makwabta a wurin Allah Madaukakin Sarki shi ne mafi alherin makwabtansu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ina Maɗaukaki ba ya yin abin kirki?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Arziki ba arzikin wadata ba ne, amma mawadata su ne arzikin rai."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai Kamata Musulmi ya zamanto mai yawan tsinuwa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ina tafiya tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - a kansa tare da dusar kankara mai kauri a cikin dutsen.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Karka ce: aminci ya tabbata a gare ka, aminci ya tabbata a gare ka ya gaishe da matattu, ka ce: aminci ya tabbata a gare ku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yardar Allah tana cikin gamsuwa ta iyaye, da fushin Allah a cikin fushin iyaye
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya bar tufafi cikin kaskantar da kai ga Allah kuma ya sami ikon aikatawa, Allah zai kira shi ranar tashin kiyama a kan kawunan halittu, don ya ba shi zabi ta hanyar imanin da zai sanya su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ba ya jin kai ba ba za'a ji kansa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mumini madubin ɗan’uwansa mumini ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Allah Madaukakin Sarki yayi mun wahayi cewa ku Kaskantar da kanku, ha yadda babu wani da zai yi alunci kan wani, kuma kada daya ya yi fariya akan wani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai ku ba aku iya gansar da Mutane da Dukiyoyinku ba, sai dai aku iya gamsar da su da sakin Fuska da kyawawan Dabi'u
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yi girman kai a cikin Zuciyarsa, kuma yake takama a Tafiyarsa, zai gamu da Allah yana fushi da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Yanzui bakwa ji ? yanzu bakwa ji? Lallai Kaskantar da kai yana daga cikin Imani,Lallai Kaskantar da kai yana daga cikin Imani.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai Allah Mai rangwame ne yana son rangwame a cikin Al-amuransa baki daya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai kana da wasu halaye biyu da Allah yake son su: Hakuri da kuma bi Sannu Sannu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Haramcin Girman kai da jiji da kai da kuma bayanin Mummunan karshensa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya ku Jama'ar Muhajirai da Mutanen Madina, Lallai cewa daga cikin ku akwai wasu Mutane basu da Dukiya, ko Dangi, saboda haka wani daga cikinku ya hadu da Biyu ko Uku"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ku gaida Mara lafiya, kuma ku ciyar da Mayunwata, kuma fanso ribatacce"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya Qoshi da abunda ba'a bashi ba Kamar wanda ya sanya Tufar Shaidar Zur
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Mutum daga cikin Musulmai da 'Ya'yansa uku zasu Mutu sannan kuma wuta ta tava shi sai karayar rantsuwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Waxanda suke zage zage abunda suka faxa to wanda ya fara daga cikinsu yana kansa har sai wanda aka zaga ya rama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzo da wani Mutum sai aka ce da shi: Wannan wane ne gemunsa yana xigar giya, sai ya ce: Mu an hana mu bi kwakwaffi, kuma sai dai in wani abu ya bayyana a gare mu sai muyi riqo da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai halatta ga Musulmi ba ya qauracewa Xan Uwansa Musulmi sama da kwana Uku, duk wanda ya qaurace sama da kwana uku kuma ya Mutu to zai shiga Wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
La;;ai Allah yana yin Azaba ga Mutanen da suke Azabtar da Mutane a Duniya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya daki Bawansa tsawon Haddi kuma baiyi laifin haddin ba, ko ya mare shi to kaffararsa ita ce ya 'yanta shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai kasance Mai Mummunar Magana ba ko Mai Mai yawan yin Mummunar Maganar, ko mai kwararoto a Kasuwa, kuma baya rama Mummuna da mummuna, Kuma shi yana yin Afuwa ya kuma kau da kai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani mutum ya sayi ƙasa daga wurin wani mutum, shi kuma wanda ya sayi kadarorin ya samo a kan kayansa wata jarka da zinare a ciki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Amma bayan haka, na rantse da Allah na ba mutumin kuma ina yin addu'a ga mutumin, kuma wanda nake kira mafi soyuwa a gare ni fiye da wanda aka ba shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Taurin Bashin Mawadaci Zalunci ne, kuma idan karkatar da dayanku zuwa ga Mai Yalwa to ya bi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa shi ya ambaci wani Mutum daga cikin Bani isra'ila, ya tambayi wasu daga cikin Bani Isra'ila cewa ya ranta masa Dinari dubu, sai ya ce: kazo mun da shaidu da zan kafa shaida da su, sai ya ce: Allah ya bisa Shaida, yace: to kazo mun da mai lamini, yace: Allah ya isheni lamini, ya ce: Kayi gaskiya, sai ya bashi kudin zuwa wani lokaci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ka sani kai Abu Mas'ud cewa lallai Allah shi ne mafi iko akan ka akan wannan Yaron, sai na ce: ba zan qara dukan Bawa ba har abadan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai mafi yawan Munafukan Al-ummata sune Makarantanta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci