عن سعد بن أبي وقاص –رضي الله عنه- مرفوعاً: "إنَّ اللهَ يُحبُّ العَبدَ التقيَّ الغنيَّ الخفيَّ".
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

సాద్ బిన్ అబీ వఖ్ఖాస్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం ‘నిశ్చయంగా అల్లాహ్ దైవభీతి కలవాడిని,ధనికుడిని మరియు ఉపద్రవాల్లో విశ్వాసాన్ని రక్షించుకుంటూ దాగియున్న వాడిని ప్రేమిస్తాడు.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ ప్రేమించే వ్యక్తి గురించి మహనీయ దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) వర్ణించారు:" నిశ్చయంగా అల్లాహ్ దైవభీతి కలవాడిని,ధనికుడిని మరియు ఉపద్రవాల్లో విశ్వాసాన్ని రక్షించుకుంటూ దాగియున్న వాడిని ప్రేమిస్తాడు"(التقي);సర్వశక్తిమంతుడు,మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కు భీతిల్లుతూ ఆయన ఆదేశాలను అనుసరిస్తూ,నిషేదాలకు దూరంగా ఉంటాడు,ఫరాయిజ్ విధులను పూరిస్తూ నిషేదాలకు దూరంగా ఉంటాడు,దీంతో పాటు అతను ధనికుడై తనను ప్రజలనుండి నిరపేక్షత వహిస్తూ దైవేతర విషయాలకు దూరంగా అల్లాహ్ పై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాడు,ఎప్పుడు ఎవరిని యాచించడు జనుల ముందు బలహీనతను వ్యక్త పర్చకుండా ప్రజల్లో ధనికుడిగా చెలామణి అవుతు కేవలం అల్లాహ్ పై మాత్రమే ఆధారపడతాడు,ఏ ఇతర వస్తువు వైపుకు మొగ్గుచూపడు, అతను తనను బహిర్గత పర్చకుండా ప్రజలతో అదృశ్యంగా ఉంటాడు,అతను ప్రజలకు చూపించడాన్నిలేదా అతని వైపుకు చేసే సైగలను కానీ అతని గురించి మాట్లాడే మాటలను కానీ పట్టించుకోకుండ తేలిగ్గా తీసుకుంటాడు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. ఉపద్రవాల భయం మరియు జనుల దౌర్జన్యం సమయం లో ప్రజలతో తెగత్రెంపులు చేసుకోవడంతో పాటు అల్లాహ్ విధేయతను అనుకరించడం ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది.
  2. అల్లాహ్ ప్రేమను తన దాసులు పొందడానికి అవసరమైన కొన్ని గుణాలు ఇందులో ప్రస్తావించబడ్డాయి,అవి –తఖ్వా’వినమ్రత మరియు అల్లాహ్ పంచినదానికనుగుణంగా ప్రసన్నతవ్వడం.
  3. ప్రేమగుణాన్ని అల్లాహ్ కొరకు ఆయనకు శోభాయమానంగా నిరూపించబడుతున్నది,మరియు ఆయన తన విధేయుడిని ప్రేమిస్తాడు
ఇంకా