عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم».
[صحيح] - [رواه أبو داود]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖనం “మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు ‘మీ గృహాలను శ్మశానాలుగా మార్చుకోకండి,నా సమాధిని జనులు కూడే ఆలయంగా మార్చకండి నాపై దరూద్ చదవండి మీరు చదివే దరూద్ లు మీరెక్కడున్న సరే నాకు చేర్చబడుతాయి.
దృఢమైనది - దాన్ని అబూ దావుద్ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్-నఫిల్ నమాజులు,దుఆలు,ఖుర్ఆన్ పారాయణం లేకుండా ఇళ్లను ఉంచరాదని వారించారు,లేకపోతే అవి సమాధులుగా మారిపోతాయి,సమాధులపై నమాజులు చేయకూడదన్న విషయం వారికి తెలుసు,అందువల్ల తమ ఇళ్ళను సమాధుల వలె మార్చవద్దని ప్రవక్త వారించారు,దైవప్రవక్త తన సమాధిని మాటి మాటికి సందర్శిండం మరియు అక్కడ సమీకరించడాన్ని అలవాటు చేసుకోవద్దని వారించారు,ఎందుకంటే అది షిర్కు కు దారి తీస్తుంది,కాబట్టి భూ భాగంలోని ఏ మూల నైనా ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఆయన పై ఎక్కువగా దరూద్ సలాం పంపించడంతో సరిపెట్టుకోవాలని ఆదేశించారు,ఇలా పంపడం వల్ల దగ్గర దూరంతో సంభందం లేకుండా ప్రతీ వ్యక్తి నుండి ఆయనకు చేరుతుంది కాబట్టి దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సమాధి వద్దకి మాటిమాటికి వెళ్ళడం అవసరం లేదు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఇళ్ళల్లో అల్లాహ్ ఆరాధనకు చేయకుండా ఉండటము హరాము.
  2. షిర్క్ కు దగ్గర చేసే మార్గాలను అంటే ‘సమాధుల వద్ద నమాజు చేయకుండ ఆపడం,’దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సమాధి పట్ల హద్దుమీరి ప్రవర్తిస్తూ దానిని ప్రజలు కుడే ప్రదేశాలుగా చేయడం మరియు ఆ ప్రదేశాన్ని ప్రత్యేక సందర్శన ప్రాంతంగా మార్చడం వంటి విషయాలను నిరోధించడం జరిగింది.
  3. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారి సమాధి యొక్క సందర్శన నిమిత్తం ప్రయాణం చేయకూడదని వారించబడినది
  4. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తౌహీద్ యొక్క రక్షణ నిమిత్తం వ్యవహరించిన తీరు తెలుస్తుంది
  5. దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారి సమాధి సామీప్యత వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు.
  6. భూభాగం లోని ఏ ప్రాంతం నుండి ఐనా దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారిపై దరూద్ మరియు సలామ్ పంపించడం షరీఅతుపరమైన విషయమే.
  7. సమాధుల వద్ద నమాజులు పాటించడం హరాము/నిషేధము.
  8. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారి సమాధిని నిర్దిష్ట సమయం లో నిర్దిష్ట కారణంతో జనులుకూడే సందర్శన ప్రాంతంగా మార్చడం నిషేధించబడినది,ప్రతీ సమాధి సందర్శన ఆదేశం కూడా ఈ విధంగా ఉంటుంది.
  9. మరణించిన వారికి సజీవంగా ఉన్న వారి దుఆ ద్వారా మేలు చేకూరుతుంది.
ఇంకా