عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فيما يرويه عن ربه -تبارك وتعالى- قال: «إن الله كَتَبَ الحسناتِ والسيئاتِ ثم بَيَّنَ ذلك، فمَن هَمَّ بحسنةٍ فَلم يعمَلها كَتبها الله عنده حسنةً كاملةً، وإن هَمَّ بها فعمِلها كتبها اللهُ عندَه عشرَ حسناتٍ إلى سَبعِمائةِ ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ، وإن هَمَّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هَمَّ بها فعمِلها كتبها اللهُ سيئةً واحدةً». زاد مسلم: «ولا يَهْلِكُ على اللهِ إلا هَالِكٌ».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ అబ్బాస్ రజియల్లాహు అన్హుమ కథనం మహానీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ మహోన్నతుడైన తన ప్రభువు తో ఉల్లేఖిస్తు తెలిపారు ‘‘నిశ్చయంగా అల్లాహ్ సత్కార్యాలను మరియు దుష్కార్యాలను వ్రాసేశాడు,తరువాత వాటిని స్పష్టపరచాడు,మంచిని సంకల్పించుకుని దాని పై కార్య సాధన చేయకున్నాఅల్లాహ్ తన వద్ద దానిని సంపూర్ణ పుణ్యంగా జమకడతాడు,ఒకవేళ సంకల్పంతో పాటు కార్య సాధన చేసినట్లైతే అతనికి అల్లాహ్ తన వద్ద పదిపుణ్యాల నుండి ఏడువందలకు పై రెట్టింపు పుణ్యాలుగా జమకడతాడు,ఒకవేళ చెడు సంకల్పించుకుని దానికి కార్యరూపం ఇవ్వనట్లైతే ఒకసంపూర్ణ పుణ్యాన్ని జమకడతాడు,ఆ కార్యాన్ని సంకల్పించుకుని కార్య సాధన చేస్తే మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ దాన్ని కేవలం ఒక పాపంగానే పరిగణిస్తాడు’ముస్లిం ఉల్లేఖనం ప్రకారం ‘నాశనం వ్రాసి పెట్టి ఉన్నవారిని మినహాయించి ఏ ఒక్కరూ నష్టపోరు”
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఈ గొప్ప హదీసులో ముఖ్యనమైన విషయాలు తెలియజేయబడ్డాయి అందులో ఒకటి సత్కార్యం చేయాలని పూర్తి ఆసక్తితో సంకల్పించుకుని చేయదలిచి ఒకవేళ చేయలేకపోతే ఒక పుణ్యకార్యం అతనికొరకు వ్రాయబడుతుంది,ఆ సత్కార్యాన్ని చేసినప్పుడు దాని పుణ్యం పది రెట్ల నుండి ఎన్నో రెట్లకు పెరుగుతుంది,మరెవరైతే చెడు కార్యాన్ని సంకల్పించుకుని పిదప అల్లాహ్ కొరకు దాన్ని వదిలేస్తాడో అతనికొరకు ఒక పుణ్యం నమోదు అవుతుంది ,మరెవరైతే చెడు చేస్తాడో అతనికొరకు ఒక పాపము నమోదు చేయబడుతుంది,మరెవరైతే చెడును సంకల్పించుకుని దాన్ని వదిలేస్తాడో అతనికొరకు ఏమి నమోదు చేయబడదు,ఇవి సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ యొక్క కారుణ్యవైశాల్యాన్ని మరియు దయాదాక్షిన్యాలకు నిదర్శనాలు అలాగే ఆయన యొక్క అపారమైన దయ మరియు అపారమైన అనుగ్రహాన్ని సూచిస్తున్నాయి.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఈ ఉమ్మత్ పట్ల అల్లాహ్ యొక్క గొప్ప అనుగ్రహాలు అమితమైన దయగురించి భోదించబడినది,ఒకవేళ హదీసులో ఈ ప్రస్తావించిన విషయం లేకపోతే సంకటం ఏర్పడేది,ఎందుకంటే దాసుల కార్యాల్లో అత్యధికంగా తప్పులే ఉంటాయి.
  2. దైవదూతలు మనసులోని కార్యాలను కూడా నమోదుచేస్తాయి,అవి కేవలం బాహ్యకర్యాలు మాత్రమే నమోదుచేస్తున్నాయి’ అనేవారిని ఇది ఖండిస్తుంది.
  3. వాస్తవంగా సత్కర్మల,దుష్కర్మల పాపపుణ్యఫలాలు నమోదు చేయబడ్డాయని ఈ హదీసు రుజువుపరుస్తుంది,హదీసు సాక్ష్య పరుస్తుంది : నిశ్చయంగా అల్లాహ్ సత్కర్మలను దుష్కర్మలను నమోదుపర్చాడు’.
  4. కాబోయే మంచి పనులు మరియు చెడు పనులు వ్రాయబడ్డాయి,అమర్చబడ్డాయి,మరియు దాసులు వారి ఇష్టానుసారంగా వారిపై వ్రాయబడినప్రకారం చేస్తారు.
  5. ఇందులో శక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ యొక్క కార్యకలాపాల నిరూపణ ఉంది,అల్లాహ్ వాక్యం ప్రకారం : "كَتَبَ"،వ్రాశాడు)అంటే మనం దీనిగురించి ‘ఆయన ఆజ్ఞామేరకు అది వ్రాయబడినది, లేదా సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ స్వయంగా వ్రాసాడు అని చెప్పిన రెండు సమానమే!దీని గురించి ఇతర హదీసుల ఆ విషయం పేర్కొనబడినది,ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదన ప్రకారంగా : ఆయన (అల్లాహ్ తన సుహాస్తాలతో తౌరాతు లిఖించాడు)”-ఎటువంటి పోలిక మరియు మార్పు అవసరం లేదు!
  6. తన సృష్టితాల పాపపుణ్యకార్యాలను శరీయతు పరంగా విధివ్రాత పరంగా నమోదుచేయడం లో సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ యొక్క దయఅనుగ్రహము కానవస్తుంది.
  7. కర్మలలో సంకల్పం మరియు దాని ప్రభావం ఉంటుందని చెప్పబడుతుంది.
  8. చిన్నప్రస్తావన తరువాత వివరాలు తెలియజేయడం ‘బలాగా’ (వ్యాకరనం)కు చెందినది.
  9. సత్కర్మల సంకల్పం చేసుకోవడం వల్ల కూడా పూర్తి పుణ్యంగా నమోదుచేయబడుతుంది.
  10. మంచిని సంకల్పించుకుని చేయనివారికి అల్లాహ్ ఒక సత్కార్యాన్ని నమోదు చేశాడు,చెడును సంకల్పించుకుని అల్లాహ్ కొరకు వదిలినవాడికి ఒక సత్కర్యాన్ని అల్లాహ్ నమోదు చేశాడు ఇలాంటి వారిపట్ల సర్వ శక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ యొక్క దయ,దాక్షిన్యాలు,జాలీ కలిగియుంటాయి,’అల్ హమ్ము అర్ధము : దృడసంకల్పం, మనస్సులో చెప్పుకునే మాట కాదు.
ఇంకా