عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ الله -تَعَالى- يَغَارُ، وغَيرَةُ الله -تَعَالَى-، أَنْ يَأْتِيَ المَرء ما حرَّم الله عليه».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూహురైర రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం “అల్లాహ్ మహోన్నతుడు,స్వాభిమానుడు,ఒక విశ్వాసి కూడా అభిమానవంతుడు అయి ఉంటాడు,అల్లాహ్ నిషిద్దపర్చిన (హరామ్)విషయము విశ్వాసి చేసినప్పుడు అల్లాహ్ కు రోషం వస్తుంది
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఈ హదీసు లో భోదించబడిన విషయం:హరామ్ కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల అల్లాహ్ కు రోషం వస్తుంది, ఆయన ఏర్పరిచిన హద్దులను అతిక్రమించడమనేది ఆయనకు అసహ్యము మరియు అయిష్టత కలిగిస్తుంది,అందులోని ఒకటి వ్యభిచారము,ఇది చాలా నీచమైన మరియు హేయమైన చర్య,అంచేత అల్లాహ్ సు.తా. తన దాసులపై దానికి సంభందించిన ప్రతీ చర్యతో పాటు ఖండించాడు,దాసుడు వ్యభిచరించినప్పుడు మహోన్నతుడైన అల్లాహ్’కు ఇతర పాప కార్యాలకంటే కూడా ఎక్కువ గా రోషం వస్తుంది,ఇదే విధంగా లివాతత్ కూడా ‘అంటే పురుషుడితో పురుషుడు కామకోరిక తీర్చుకోవడం, ఇలా చేయడం నిశ్చయంగా మహాపరాధము,అందువలన అల్లాహ్ దీనిని వ్యభిచారము కంటే కూడా పెద్ద నీతిబాహ్య మైనది గా తెలియజేశాడు,ఈ విధంగా దొంగతనం,మద్యపానం మరియు ప్రతీ పాపకార్యం వలన అల్లాహ్ కు రోషం కలుగుతుంది,కానీ కొన్ని పాప కార్యాల నేరం మరియు దానివల్ల ఎదురయ్యే దుష్పరిణామాల వల్ల ఇంకా ఎక్కువగా రోషం కలుగుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. నిషేదించిన విషయాల పట్ల అసహ్యతను తెలుపబడింది ఎందుకంటే అది అల్లాహ్ యొక్క కోపానికి కారణమవుతుంది.
  2. అల్లాహ్ కు ‘అల్ గీరతు’ ఆయన మహోన్నతకు తగిన విధంగా ఉంటుంది అనే విషయం తెలుస్తుంది
  3. మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ కు భయపడటం అంటే ఆయన క్రోధానికి మరియు ఆయన శిక్షలకు భయపడటం.
ఇంకా