عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ينزلُ ربُّنا تبارك وتعالى كلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثُلُثُ الليل الآخرُ يقول: «مَن يَدْعُوني، فأستجيبَ له؟ مَن يسألني فأعطيَه؟ مَن يستغفرني فأغفرَ له؟».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు కథనం –మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు: మహోన్నతుడు,శుభదాయకుడు అయిన మన ప్రభూ! ప్రతీ రాత్రి భూలోక ఆకాశానికి రాత్రి యొక్క చివరిమూడవ భాగం మిగిలి ఉన్నప్పుడు దిగి వస్తాడు అప్పుడు,ఇలా ప్రకటిస్తాడు:నన్ను ఎవరు పిలుస్తున్నారు నేను వారికి బదులిస్తాను,ఎవరు నన్ను ఆర్ధిస్తున్నారు వారికి నేను ప్రసాదిస్తాను,ఎవరు నన్ను క్షమించమని ప్రాదేయపడుతున్నారు వారికి క్షమాబిక్ష ప్రసాదిస్తాను.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

శుభదాయకుడు మరియు మహోన్నతుడు అల్లాహ్ ప్రతీ రాత్రి చివరిభాగంలో రాత్రి యొక్కమూడవ భాగంలో భూలోక ఆకాశానికి దిగివస్తాడు,పిదప ఇలా కోరుతాడు:ఎవరైతే నన్నుపిలుస్తారో వారికి నేను బదులిస్తాను, ఎవరైతే నన్ను ఆర్ధిస్తారో వారికి నేను ప్రసాదిస్తాను,మరెవరైతే నన్ను క్షమించమని ప్రాదేయపడుతారో నేను వారికి క్షమాబిక్ష ప్రసాదిస్తాను”?}అనగా పరిశుద్దుడైన ఆయన రాత్రి యొక్క ఈ సమయం లో తన దాసులను ప్రార్దించమని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు.తనను ప్రార్దించిన వారికి ఆయన నొసగుతాడు,వారికి కావల్సిన విషయాలను అర్ధించమని అడుగుతున్నాడు,అలా తనను అడిగిన వారికి ఆయన ప్రసాదిస్తాడు,మరియు తమ పాపాలకు తప్పిదాలకు ప్రాయశ్చితం వేడుకోవాలని కోరుతున్నాడు,అప్పుడు ఆయన తన ముమిన్ దాసులను క్షమిస్తాడు,ఇక్కడ అల్లాహ్ ఇలా కోరడం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం’ దాసులకు ప్రేరణ కలిగిస్తూ ప్రోత్సహించడానికి,ఇలా 'అల్లాహ్ దిగిరావడం'అనేది యదార్థ విషయం,ఆయన శోభకు హుందాకు,శక్తికి తగిన విధంగా సంభవిస్తుంది,ఆయన దిగడాన్ని సృష్టితో పోల్చడం తగదు,కారుణ్య అవతరణ లేక దైవదూతల అవతరణ లేక ఇతర అవతరణలతో పోల్చడం సరైనది కాదు,కానీ అల్లాహ్ యందు ఖచ్చితమైన ఈమాన్ అనగా‘అల్లాహ్ తన శోభకు హుందాకు శక్తికి తగినట్లు యదార్థంగా అవతరిస్తాడు అని విశ్వసించాలి,అందులో ఎలాంటి మార్పుచేర్పు చేయడం కానీ తొలగించడం కానీ,పోల్చడం కానీ లేక విధానం తెలియజేయడం కానీ చేయకూడదు,ఇదే అహ్లుస్సున్న వల్ జమాత్ యొక్క అభిప్రాయము.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. అల్లాహ్ భూలోకఆకాశం లో రాత్రి యొక్క చివరిభాగంలో తన శోభకు తగినట్లుగా అవతరిస్తాడు అని విశ్వశించాలి.ఇందులో ఎలాంటి వక్రీకరణకు,తొలగింపుకు,వర్ణనకు మరియు పోలికకు తావివ్వకూడదు.
  2. రాత్రి యొక్క చివరి భాగం దుఆలు స్వీకరించబడే సమయాల్లో ప్రదానమైనది.
  3. ఒక వ్యక్తి ఈ హదీసు విన్నప్పుడు, ప్రార్థన దుఆలు ఆమోదించబడే సమయాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి చాలా ఆతృతగా ఆసక్తిని కనబర్చాలి.
ఇంకా