Podkategorije

Lista hadisa

"Nije od nas onaj koji gata i kome se gata, onaj koji proriče i kome se proriče, onaj koji pravi sihr i onaj za koga se pravi sihr. Onaj ko ode vračaru i povjeruje u njegov govor postao je nevjernik u ono što je objavljeno Muhammedu, s.a.v.s."
عربي Engleski Francuski
“Ko nauči imalo od astrologije već je upao u sihr, a grešan je onoliko koliko je stekao tog znanja.”
عربي Engleski Francuski
"Ne otklanja sihr niko osim sihirbaza."
عربي Engleski Francuski
“Omer, radijallahu anhu, poslao nam je dopis sljedećeg sadržaja: ‘Pogubite sve sihirbaze i sihirbasice."
عربي Engleski Francuski