Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Sio miongoni mwetu mwenye kuitakidi mikosi kupitia ndege,au mwenye kuwa kuhani au akafanyiwa ukuhani,au akafanya uchawi,au akataka afanyiwe uchawi, na atakaye mwendea kuhani na akamsadikisha ayasemayo, basi huyo kayakufuru aliyokuja nayo Muhammad- Rehma na amani ziwe juu yake.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Atakayejifunza sehemu katika elimu ya nyota; basi atakuwa kajifunza sehemu katika uchawi, amezidisha anavyozidisha.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hauondoi uchawi ila mchawi
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa