หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

ไม่ใช่พวกเรา ผู้ซึ่งกระทำตะฏ็อยยุร(การเชื่อถือลางร้ายที่มาจากนก(การเสี่ยงโชคจากนก)) หรือให้ผู้อื่นทำตะฏ็อยยุรให้เขา หรือผู้ที่ทำนายอนาคต หรือให้ผู้อื่นทำนายให้เขา หรือผู้ที่ทำไสยศาสตร์ หรือไปหานักไสยศาสตร์ให้ทำให้เขา และผู้ใดไปหานักทำนายหรือหมอดู และเชื่อในสิ่งที่เขาบอก แท้จริงแล้วเขาผู้นั้นได้ปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ผู้ใดที่อ้างถึงส่วนหนึ่งของดาวฤกษ์ แท้จริงเขาได้อ้างถึงส่วนหนึ่งของไสยศาสตร์แล้ว มันจะเพิ่มขึ้น เมื่อ(อีกสิ่งหนึ่ง)เพิ่มขึ้น
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส