زیر شاخه ها

فهرست احادیث

كسى كه فال بگيرد يا برايش فالگيرى كنند، يا پيشگويی کند و يا برای او پيشگويی کنند، يا جادوگرى كند يا برايش جادوگرى كنند از ما نيست؛ و هر كسى نزد غيبگويى برود و سخن او را تصديق كند؛ همانا به آنچه كه بر محمد - صلى الله عليه و سلم - نازل شده كافر شده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى شاخه اى از اختربينى (علم نجوم) را ياد گرفت، همانا شاخه اى از جادوگرى را ياد گفته است، و هر چه بيشتر آن را ياد بگيرد، سحر بيشترى ياد گرفته است.
عربي انگلیسی فرانسوی
سحر را جز ساحر باز نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
عمر بن خطاب نامه نوشت که: هر مرد و زن ساحری را بکشید.
عربي انگلیسی فرانسوی