عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ لله ملائكةً سَيَّاحين في الأرضِ يُبَلِّغوني مِن أُمَّتِي السَّلامَ».
[صحيح.] - [رواه النسائي وأحمد والدارمي.]
المزيــد ...

Od Abdullaha b. Mesuda, r.a., prenosi se da je kazao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 'Uzvišeni Allah ima meleke koji se kreću po Zemlji, a koji mi prenose selame od moga umeta.'" (Zabilježio ga je Nesai.)
[Vjerodostojan] - [Hadis bilježi Nesai - Hadis bilježi imam Ahmed - Hadis bilježi Darimi]

Objašnjenje

Prema ovom hadisu, kad god neki musliman donese selam i salavat na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., oni dostave selam Vjerovjesniku, s.a.v.s., govoreći: "Taj i taj te poselamio."

Prijevod: Engleski Francuski Turski Urdu Indonežanski Ruski Kineski Perzijski Indijanski Hausa
Prikaz prijevoda