Podkategorije

Lista hadisa

"Uzvišeni Allah zadužio je meleka za maternicu, koji kazuje: 'Gospodaru, kap sjemena! Gospodaru, ugrušak! Gospodaru, gruda mesa!' A kada Allah htjedne da završi njeno stvaranje, melek upita: 'Gospodaru, je li muško ili žensko? Sretan ili nesretan? Šta mu je opskrba, a šta životni vijek?' I sve mu to zapiše u majčinoj utrobi."
عربي Engleski Francuski
”Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini od plamena vatre, a Adem je stvoren od onoga što vam je opisano.”
عربي Engleski Francuski
„Meleki nisu uz družinu sa kojom je pas ili zvono.“
عربي Engleski Francuski
Ja vidim ono što vi ne vidite. Nebesa škripe, a kako i ne bi kad na njima nema mjesta ni koliko četiri prsta poklopiti, a da na njemu nije melek koji sedždu čini.
عربي Engleski Francuski
"Džibril je došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao: 'Šta mislite o učesnicima Bedra?' 'Oni su među najvrijednijim muslimanima.', rekao je on, ili je rekao sličnu rečenicu. 'I meleki koji su učestvovali na Bedru su najbolji meleki.”, reče Džibril.
عربي Engleski Francuski
“Dok je melek Džibril, alejhis-selam, sjedio kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je neku škripu iznad sebe...”
عربي Engleski Francuski
"Dozvoljeno mi je da ispričam o jednom od meleka koji drže Arš. Razmak između resice njegovog uha i ramena je udaljenost od sedam stotina godina."
عربي Engleski Francuski
Od Abdullaha b. Mesuda, r.a., prenosi se da je kazao: "Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: 'Uzvišeni Allah ima meleke koji se kreću po Zemlji, a koji mi prenose selame od moga umeta.'" (Zabilježio ga je Nesai.)
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Omera, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao: "On je taj zbog koga se zatresao Arš i otvorila se nebeska vrata. Njegovu dženazu ispratilo je sedamdeset hiljada meleka, on je jedanput stiješnjen, pa mu je to otklonjeno." (Zabilježio ga je Nesai.)
عربي Engleski Francuski
“Bili smo u društvu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sakupljali kur’anske ajete s kožica na kojima su bili napisani. Resulullah reče: ‘Blago Šamu!’
عربي Engleski Francuski
„Šta ti smeta da nas posjećuješ češće nego što to činiš?"
عربي Engleski Francuski
Vidio sam Džibrila kod Sidretul-Munteha, imao je šest stotina krila.
عربي Engleski Francuski
"Vidio sam Džibrila kod Sidretul-muntehaa, imao je šest stotina krila, s perja mu se osipalo raznobojno biserje i drago kamenje."
عربي Engleski Francuski
"U noći Uznesenja prošao sam pored Džibrila, koji je u društvu s najboljim melekima izgledao kao poderani pokrovac, i to od strahopoštovanja prema Uzvišenom Allahu."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. ez-Zubejra kazuje: "Ljudi su pobjegli od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., toliko da su neki dospjeli do iza sela na obroncima brda prema Medini, a onda su se vratili do Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Hanzala b. Ebu Amir sukobio se sa Ebu Sufjanom b. Harbom; kada ga je savladao, to je primijetio Šeddad b. el-Esved te je došao kod njega i udarao ga sabljom dok ga nije ubio, a Hanzala je gotovo uspio ubiti Ebu Sufjana. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: 'Vašeg druga Hanzalu kupaju meleki! Upitajte njegovu ženu u vezi s tim.' Ona je kazala: 'On se odazvao pozivu na borbu iako je bio džunup.' Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaza: 'Eto zbog čega su ga kupali meleki.'" (Zabilježio ga je Ibn Hibban.)
عربي Engleski Francuski
Prenosi Ubejj b. Ka'b da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "Kada je umro Adem, meleci su ga ogasulili (okupili) vodom neparan broj puta i načinili mjesto u kaburu gdje će biti ukopan, te kazali: 'Ovo je sunnet (praksa) Adem i njegovih sljedbenika.'" Bilježi Hakim u Mustedreku.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Seida el-Hudrija prenosi se da je Usejd b. Hudajr noću učio na svom gumnu datula, te se njegov konj uznemirio. I opet kada je učio, on se opet uznemirio. I tako opet. Usejd pripovijeda: "Pobojao sam se da ne zgazi Jahju, te sam otišao do konja, kad gle kao neki oblak iznad moje glave, u vidu svjetiljki penje se uvis, sve dok nije nestao iz moga vidokruga. Poranio sam ujutro Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i kazao mu: 'Allahov Poslaniče, dok sam jučer u pola noći učio na mome gumnu, moj konj se uznemirio. On kaza: 'Uči, Ibn Hudajre!' Učio sam, a konj se uznemirio, opet. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaza: 'Uči, Ibn Hudajre!' Učio sam, a konj se uznemirio, opet. Allahov Poslanik, s.a.v.s., ponovo kaza: 'Uči, Ibn Hudajre!' I otišao sam, a Jahja je bio blizu konja, pa sam se pobojao da ga ne zgazi i vidjeh kao neki oblak iznad moje glave, u vidu svjetiljki penje se uvis, sve dok nije nestao iz moga vidokruga. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao je: 'Bili su to meleki koji su te slušali dok si učio. Da si nastavio učiti, oni bi osvanuli da ih vide ljudi i ne bi se zaklonili od njih.'" (Ovu predaju je zabilježio Muslim.)
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Abbasa, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao na dan Bedra: "Evo Džibrila, drži za grivu svoga konja, na sebi ima ratnu opremu." (Zabilježio ga je Buhari.)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Enesa, radijallahu 'anhu, da je rekao: "Kao da gledam prašinu uzdignutu u sokaku Benu Ganma od Džibrilove povorke kada je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, krenuo prema Benu Kurejza." Bilježi Buhari
عربي Engleski Francuski