Lista hadisa

"Najgori su ljudi, uistinu, oni koje Kijametski dan zatekne u životu i oni koji na kaburima grade hramove (mesdžide)."
عربي Engleski Francuski
"Ko posvjedoči da je samo Allah Bog i da nema druga, da je Muhammed Njegov rob i Poslanik; da je 'Isa Njegov rob i Poslanik, i Njegova Riječ koju je Merjemi dostavio, i život mu udahnuo; i da su Džennet i Džehennem istina, Allah će ga uvesti u Džennet, bez obzira na njegova djela."
عربي Engleski Francuski
Ko sačeka siromašnog dužnika, ili mu otpiše dug, Allah će mu dati hladovinu pod Svojim Aršom na Sudnjem danu, kada druge hladovine neće bit, osim Njegove.'
عربي Engleski Francuski
Zaista ćete vi vidjeti vašeg Gospodara kao što vidite ovaj Mjesec; nimalo se nećete namučiti u Njegovom viđenju.
عربي Engleski Francuski
Prvo za šta će biti presuđivano među ljudima na Sudnjem danu jest prolivena krv.
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prošao je dva groba i kazao: 'Njih dvojica su stvarno na mukama, ali nisu na mukama zbog nečega velikog; jedan od njih nije se čuvao mokraće, a što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi.'"
عربي Engleski Francuski
"Ti si sa onim koga voliš."
عربي Engleski Francuski
"Da vam ispripovijedam hadis o Dedždžalu koji je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao svome narodu predstavljajući ga kao Jednookog koji će dolaziti sa primjerima Dženneta i Džehennema. Za ono što bude tvrdio da je Džennet to je Džehennem."
عربي Engleski Francuski
"Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana ušao kod mene uplašen, govoreći: 'Nema istinskog boga osim Allah! Teško Arapima od zla koje se približilo! Danas se otvorila brana Jedžudža i Medžudža ovoliko', praveći krug od placa i prstom do njega. Rekla sam: 'Allahov Poslaniče, zar ćemo biti uništeni, a među nama ima i dobrih ljudi!?' On odgovori: 'Da, kada se umnoži i raširi zlo.'"
عربي Engleski Francuski
"Podigni glavu, govori, tvoj govor će biti saslušan, traži, dobićeš i zauzimaj se, zauzimanje tvoje biće prihvaćeno."
عربي Engleski Francuski
"Hoćete li da vas izvjestim o stranovnicima Dženneta? To je svaki slabić i jadnik, da zakune Uzvišenog Allaha za nešto On bi mu to ispunio. Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima Džehennema? Svaki osorni, grubi i oholi."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U džennetu ima stotinu deredža (stupnjeva) koje je Allah pripremio mudžahidima na Allahovom putu. Između dvije deredže jest razdaljina kao između neba i Zemlje."
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnji dan doći će krupan i ogroman čovjek, koji kod Allaha neće biti težak ni koliko krilo mušice."
عربي Engleski Francuski
"Musliman, kada bude upitan u kaburu, svjedočit će da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji poslanik, a na to upućuju riječi Uzvišenog: 'Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu...' (Ibrahim, 27)."
عربي Engleski Francuski
Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Vjernik će se približiti svome Gospodaru, tako da će na njega pasti Njegova milost i prekrivač i On će ga podsjećati na njegove grijehe. 'On će ga upitati: 'Znaš li za taj grijeh? Znaš li za taj grijeh?' 'Da', odgovorit će, 'Gospodaru, znam!' Tada će Allah, džellešanuhu, reći: 'Prikrio sam ti ih na dunjaluku, a danas ti ih opraštam!' Potom će se zatvoriti knjiga njegovih dobrih djela.“ (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Francuski
"Niko se neće pomaknuti s mjesta obračuna, dok ga Allah ne upita za: život - u što ga je proveo, za znanje - je li po njemu radio, za imetak odakle ga je zaradio i u što ga je potrošio, i za tijelo u što ga je koristio."
عربي Engleski Francuski
Ko se opredijeli za nekog vođu (imama) i dadne mu prisjegu (na vjernost) neka mu koliko god može bude pokoran, a ako se javi (u to vrijeme) neki drugi (imam) i počne se sporiti s njim (oko vlasti), ubijte onog drugog.“
عربي Engleski Francuski
"Neke će ljude vatra pržiti do članaka, neke do koljena, neke do struka, a neke do ključnih kostiju."
عربي Engleski Francuski
"Svaki Božiji stvor će biti proživljen u stanju na kojemu je umro"
عربي Engleski Francuski
“Svevišnji Allah reći će na Sudnjem danu: ‘Čovječe, Ja sam se bio razbolio, a nisi Me posjetio!’”
عربي Engleski Francuski
Razgovarali smo o Oprosnom hadžu dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio među nama, a nismo ni znali šta je to Oprosni hadž.
عربي Engleski Francuski
„Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika, a da on nije upozorio svoj narod na lažljivca sa mahanom u očima.
عربي Engleski Francuski
Hadis o zauzimanju na Sudnjem danu
عربي Engleski Francuski
"Ko zapamti deset prvih ajeta sure El-Kehf, biće sačuvan Dedždžala."
عربي Engleski Francuski
Znate li vi ko je muflis?
عربي Engleski Francuski
"Svakom posjedniku zlata i srebra, za koje ne odvoji zekat, na Sudnjem danu će se pripremiti to zlato i srebro u vidu ploče koje će se usijati od vreline u džehennemskoj vatri pa će se na njima pržiti njihove bočne strane, prednje i leđa."
عربي Engleski Francuski
"Moj mi je Gospodar obećao da će u džennet uvesti sedamdeset hiljada osoba iz moga umeta bez polaganja računa i bez prethodne kazne. Sa svakom hiljadom još sedamdeset hiljada, i još tri pregršti moga Gospodara."
عربي Engleski Francuski
"Sirat-ćuprija bit će postavljen iznad džehennema, na njemu će biti jako oštre bodlje, poput trnja drveta zvanog sa'dan. Zatim će ljudi prelaziti preko njega, neki će preći zdravi i čitavi, a neki će biti izgrebani (zakačeni), pa će se neki spasiti, a drugi će biti zadržani i bačeni u vatru..."
عربي Engleski Francuski
"Naš će Gospodar potkoljenicu Svoju otkriti, pa će Mu sedždu učiniti svaki vjernik i vjernica, a ostat će svaki onaj koji je činio sedždu na dunjaluku licemjerno. Takvi će krenuti da učine sedždu, ali će im leđa postati ravna (tj. neće se moći saviti kao da nemaju pršljenove)."
عربي Engleski Francuski
U hadisu od Ebu Se'ida se spominju neki od događaja na Sudnjem danu, kao što su: viđenje Allaha od strane vjernika, Sirat ćuprija, izvođenje iz vatre svakog ko u srcu bude imao koliko trun imana, zauzimanje ili šefa'at.
عربي Engleski Francuski
“Ja sam prvak ljudi na Sudnjem danu. Znate li zbog čega ću biti prvak?”
عربي Engleski Francuski
"Ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz Džehennema i zadnji ući u Džennet. Iz vatre će izaći pužući i Allah će mu reći: 'Idi, i uđi u Džennet!' Kada ode, pričinit će mu se da je pun, vratit će se i reći: 'Gospodaru, Džennet se ispunio!'
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Na prilazima Medini stoje meleci koji je štite od kuge i Dedždžala."
عربي Engleski Francuski
"Ko reče kada čuje poziv ezana: 'Allahu moj, Gospodaru ovog potpunog Poziva i tek uspostavljenog namaza, podaj Muhammedu stepen u džennetu El-Vesile i vrednuj ga kao ni jednog drugog roba, te ga proživi na Pohvaljenom mjestu koje si mu obećao', time će steći moje zagovorništvo na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'
عربي Engleski Francuski
"Doista se ovaj umet ispituje u kaburu! da se ne bojim za vas da ćete prestat zakopavati svoje mrtve, tražio bih od Allaha da vam omogući da čujete kabursko kažnjavanje koje ja čujem."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas umre ukaže mu se njegovo mjesto ujutru i uveče, pa ako je od džennetija, onda mu se ukaže njegovo mjesto u Džennetu, a ako bude od džehhenemlija, ukaže mu se njegovo mjesto u Džehennemu."
عربي Engleski Francuski
Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem: "Poslan sam ovako blizu Sudnjeme danu.", pokazujući na dva ispružena prsta svoje ruke.
عربي Engleski Francuski
"Ova vjera će sigurno doseći dokle sežu noć i dan. Uzvišeni Allah neće izostaviti ni jednu kuću u selima i gradovima a da u nju neće ući ova vjera sa snagom snažnog ili poniženjem poniženog; snagom kojom Uzvišeni Allah pomaže islam ili poniženjem s kojim On ponižava nevjerovanje."
عربي Engleski Francuski
“Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, doći će vrijeme kad ubica neće znati zbog čega je ubio, a niti će onaj ko će biti ubijen znati zbog čega će izgubiti život!”
عربي Engleski Francuski
"Dok čovjek bude spavao, povjerenje (emanet) bit će iščupano iz njegova srca, i ostat će samo taman trag. Zatim će čovjek ponovo spavati, a ostatak će povjerenja biti istrgnut, tako da će ostati samo trag njegov poput žulja..."
عربي Engleski Francuski
"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka lijepo ugosti svog gosta i neka mu da njegovu poputninu." Upitali su: "Allahov Poslaniče, šta je to poputnina?", a on je odgovorio: "Poputnina je da ga ugosti dan i noć, gostoprimstvo je tri dana, a sve preko toga je sadaka."
عربي Engleski Francuski
„Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, neće nastupiti Sudnji dan dok čovjek ne prođe pored kabura čovjeka govoreći: ‘Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu.' To neće govoriti zbog vjere, nego zbog iskušenja.“
عربي Engleski Francuski
„Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se rijeka Eufrat ne povuče i za sobom ostavi brdo zlata zbog kojeg će se ljudi boriti. Od svake stotine biće ubijeno devedeset i devet ljudi, a svaki će čovjek tada govoriti: „Da mi je da budem onaj koji će ostati živ.“
عربي Engleski Francuski
Medinu će ostaviti pored dobra koje ona ima i neće u nju dolaziti nego samo zvjeri. (Ciljajući zvjeri i ptice grabljivice)
عربي Engleski Francuski
„Doći će vrijeme u kome će čovjek obilaziti sa svojom sadakom u zlatu i neće moći nikoga naći ko bi je od njega uzeo. A jednog će čovjeka pratiti po četrdeset žena tražeći njegovu zaštitu, zbog malobrojnosti ljudi i mnoštva žena.“
عربي Engleski Francuski
„Umirat će dobri judi, sve jedan za drugim, a ostajat će otpatci poput otpadaka datula i ječma. Takvima Allah ne pridaje nikakvu važnost.“
عربي Engleski Francuski
Ko se suzdrži u ljutnji, a u mogućnosti je da je ispolji, Allah će ga pozvati pred svim stvorenjima na Sudnjem danu da izabere od džennetskih hurija koju želi.
عربي Engleski Francuski
"Doista će Allah Uzvišeni na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u ime Mene i Moje Uzvišenosti?' Danas ću ih staviti u Svoj hlad, kada drugog hlada osim Moga nema."
عربي Engleski Francuski
"Allah će smotati nebesa na Kijametskom danu, zatim ih uzeti Svojom desnom rukom, a zatim kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?' Zatim će smotati sedam zemalja i potom ih uzeti Svojom lijevom rukom i kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?"
عربي Engleski Francuski
„Allah Uzvišeni kaže: 'Oni koji se budu voljeli u Moje ime će biti na minberima od svjetlosti, na čemu će im zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi.'“
عربي Engleski Francuski
Ukoliko je dobra, reći će: "Požurite sa mnom!" A ako ne bude dobra, reći će: "Teško njoj, kuda ćete s njom (Teško meni kuda ćete sa mnom)?"
عربي Engleski Francuski
Sunce će se približiti Božijim stvorenjima na Sudnjem danu tako da će im biti na milju udaljenosti
عربي Engleski Francuski
Krenuće vojska u pohod na Kabu, pa kada budu u mjestu Bejda (prostrani pustinjski dio) progutaće zemlja i prve i posljednje.
عربي Engleski Francuski
"Sve će kod čovjeka (kada umre) istruhnuti osim repnjače, od koje će stvorenja nanovo biti stvorena. Zatim će Allah spustiti s neba vodu, pa će rasti kao što raste bilje."
عربي Engleski Francuski
"Ako je neko od vas učinio nepravdu svome bratu vezano za njegovu čast, ili bilo šta drugo, neka od njega traži oprosta (halala) danas, prije nego dođe vrijeme da se ne mogne iskupiti ni zlatnicima i srebrenjacima."
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će biti proživljeni na Sudnjem danu bosi, goli i neobrezani."
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će stajati pred Allahom na Sudnjem danu, tako da će nekima znoj dolaziti do ušiju.“
عربي Engleski Francuski
„Pravda na Sudnjem danu bit će zadovoljena i svakom će se vratiti njegovo pravo, pa će čak ovca koja nije imala rogove uzeti svoje pravo od rogate ovce.“
عربي Engleski Francuski
"Jednog jutra u osvit zore Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je o Dedžalu. Govoreći, spuštao je i dizao glas tako da smo pomislili da je Dedžal u prikrajku palmovika..."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sejhan, Džejhan, Eufrat i Nil džennetske su rijeke.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Raspravljali su se Džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: "Izabrana sam da u mene uđu oholnici i silnici.“ A Džennet je rekao: "A šta je meni, pa će u mene ući samo slabići, potlačeni i nemoćni".
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni goli, neosunećeni i onako kako su stvoreni."
عربي Engleski Francuski
“U džennetu će najniži stepen imati čovjek kome će Allah reći: ‘Iznesi sve svoje želje!’, i on će ih sve iznijeti. Zatim će mu Gospodar reći: ‘Je li to sve?’ ‘Da, to je sve’, on će odgovoriti. Tad će Svevišnji Allah kazati: ‘Imat ćeš sve što si poželio i još toliko.’”
عربي Engleski Francuski
"Zaista, kada kafir (nevjernik) učini dobro, Allah ga za to nagradi dunjalučkim užitkom, a što se tiče vjernika, njemu Allah sakuplja njegova dobra djela za Ahiret, a daje mu opskrbu na dunjaluku za njegovu pokornost."
عربي Engleski Francuski
Mu'ezzini će biti najdužih vratova.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Se'da el-Hudrija prenosi se da Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kako da se radujem i uživam, a onaj koji je zadužen za Rog stavio ga je već u usta, nageo čelo i usredotočio sluh u očekivanju da mu se naredi da puhne, pa da puhne?!" Muslimani rekoše: "Šta da kažemo, Allahov Poslaniče?" On kaza: "Recite: 'Dovoljan nam je Allah i On je najbolji zastupnik. Na Allaha se oslanjamo, našeg Gospodara!'" Sufjan, jedan od prenosilaca, prenio je ovaj hadis s dodatkom: "Na Allaha se oslanjamo." (Ovu verziju je zabilježio Tirmizi.)
عربي Engleski Francuski
"Zaista mi je objavljeno da ćete u kaburovima biti iskušavani kušnjom sličnoj kušnji Dedžala."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je izašao nakon što je zašlo Sunce, i čuo je neki glas pa je rekao: 'Jevreji se kažnjavaju u svojim kaburovima.'
عربي Engleski Francuski
Neke karakteristike kaburskog uživanja i kaburske patnje
عربي Engleski Francuski
"Nabroj šest (stvari) pred Sudnji dan: moju smrt, oslobađanje Jerusalema, smrt koja će vas zahvatiti poput ovčije kuge, izobilje imetka, tako da kad čovjek dobije sto dinara, i dalje će biti srdit. Zatim će se pojaviti tolika smutnja da nijedna arapska kuća neće ostati na nju imuna, a potom primirje između vas i Bizantinaca."
عربي Engleski Francuski
Neće nastupiti Sudnji dan dok iz zemlje Hidžaza ne izađe vatra koja će osvjetljavati vratove deva u Busri.
عربي Engleski Francuski
"Irak će uskratiti dinar i kafiz (mjera za težinu u Iraku), Šam će uskratiti dinar i mudd (mjera za težinu u Šamu), a Egipat će uskratiti dinar i irdib (mjera za težinu u Egiptu). Vratit ćete se odakle ste i došli, vratit ćete se odakle ste i došli, vratit ćete se odakle ste i došli." "Tome svjedoči Ebu Hurejrino meso i krv", rekao je Ebu Hurejra.
عربي Engleski Francuski
Pred Sudnji dan moj ummet će imati jednog halifu koji će bogatstvo dijeliti šakom, neće ga brojati.'
عربي Engleski Francuski
Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne sukobite s narodom koji će nositi krznenu obuću, niti će nastupiti Sudnji dan dok se ne sukobite s narodom čija će lica biti (debela) poput kožom obloženoga štita, i neće nastupiti Sudnji dan dok se ne budete borili protiv naroda čije su nanule od krzna.
عربي Engleski Francuski
"Neće doći Sudnji dan dok ne budete ratovali s nearapima Huza i Kermana, čija su lica crvena, nosevi spljošteni, oči male, (kao da su im) lica štitovi obloženi kožom, a obuća im od dlake."
عربي Engleski Francuski
“Halide, nakon mene pojavit će se iskušenja i razilaženja, pa nastoj da, ako ikako mogneš, budeš Allahov ubijeni rob, a ne ubica.”
عربي Engleski Francuski
Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, rekao je: “Ja ću biti prvi koji će kleknuti pred Milostivim na Sudnjem danu, da mu On presudi.”
عربي Engleski Francuski
„Pojaviće se pred kraj ovoga svijeta halifa koji će dijeliti imetak, i neće se obazirati koliko ga je podijelio.“
عربي Engleski Francuski
„Na Sudnjem danu će svakom muslimanu Allah predati po jednog židova, ili po jednog kršćanina, pa će reći: 'Ovo je tvoj oslobodilac od vatre (on će zauzeti tvoje mjesto u njoj).’“
عربي Engleski Francuski
"Ići ćete u pohod na arapski poluotok i Uzvišeni Allah će vam dati pobjedu. Onda ćete ići u pohod na Perziju i Uzvišeni Allah će vam dati pobjedu. Onda ćete ići u pohod na Bizantiju i Uzvišeni Allah će vam dati pobjedu. Zaratit ćete sa Dedždžalom i Allah Uzvišeni će vam dati pobjedu."
عربي Engleski Francuski
Dvije skupine ljudi iz mog ummeta je Allah sačuvao od vatre: skupinu koja će ići u pohod na Indiju, i skupinu koja će biti sa Isaom sinom Merjeminim, alejhimasselam.
عربي Engleski Francuski
"Učite Kur'an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače."
عربي Engleski Francuski
Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša', reče on, 'ja, zaista, očekujem da ćete biti polovina stanovnika Dženneta, i to zato što u Džennet neće ući osim muslimanska duša. Vi ste u odnosu na mnogobošce tek kao bijela dlaka na koži crnog vola, ili kao crna dlaka na koži crvenog vola.'
عربي Engleski Francuski