ஹதீஸ் அட்டவணை

தாம் உயிருடன் இருக்கும் போது மறுமை நிகழ்வோறும், சமாதிகளை வழிபாட்டுத்தளங்களாக எடுப்போருமே மக்களில் மிக மோசமானவர்கள்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறெவருமில்லை' என்றும் 'முஹம்மது அல்லாஹ்வின் அடியாரும் அவனுடைய தூதரும் ஆவார்' என்றும் 'ஈஸா(அலை) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் அடியாரும அவனுடைய தூதரும் ஆவார்' என்றும், 'அல்லாஹ் மர்யமை நோக்கிச் சொன்ன ('ஆகுக!' என்னும்) ஒரு வார்ததை(யால் பிறந்தவர்)' என்றும், 'அவனிடமிருந்து (ஊதப்பட்ட) ஓர் உயிர்' என்றும், சொர்க்கம், நரகம் (இருப்பது) உண்மை தான்' என்றும், (சொல்லால் உரைத்து, உள்ளத்தால் நம்பி) உறுதிமொழி கூறுகிறவரை அல்லாஹ் அவரின் செயல்களுக்கேற்ப சொர்க்கத்தில் புகுத்துவான்'
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
கஷ்டத்தில் உள்ள ஒருவனுக்கு தவணை கொடுப்பவனுக்கு அல்லது அவனுக்கு விட்டுக் கொடுப்பவனுக்கு, அல்லாஹ்வின் அர்ஷின் நிழலன்றி வேறு நிழல் இல்லாத மறுமை நாளிலே, தன் அர்ஷின் நிழலின் கீழ் அல்லாஹ் நிழல் அளிப்பான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
இந்த நிலவை நீங்கள் தடங்கலின்றிக்(கஷ்டமின்றி) காண்பது போல் நிச்சயமாக உங்களுடைய இறைவனைக் காண்பீர்கள்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
இறைத்தூதர் ஹராமாக்கியதும் இறைவன் ஹராமாக்கியது போன்றுதான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு ஸ்பானிய மொழி
ஆதமின் மகனே!நான் நோயுற்றிருந்தேன்.நீ என்னை நோய் விசாரிக்க வரவில்லை என்று நிச்சயமாக மறுமை நாளில் அல்லாஹ் சொல்வான்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஸாலிஹான நல்ல ஜனாஸாவாக இருந்தால் அது "என்னை முற்படுத்துங்கள்,என்னை முற்படத்துங்ள்" என்று கூறும்.அது ஸாலிஹான ஜனாஸாவாக இல்லையெனில் அது "தனக்கு ஏற்பட்ட கேடே! இதனை எங்கே கொண்டு செல்கிறீர்கள்" என்று கூறும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
ஸைஹான்,ஜைஹான்,புராத்,நைல் நதிகள் அனைத்தும் சுவர்க்கத்தின் நதிகளிலுள்ளாதாகும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
சுவர்க்கத்தில் உங்களில் ஒருவரின் ஆகக் குறைந்த இடம் யாதெனில்,அல்லாஹ் அவனிடம் உனக்கு எவ்வளவு இடம் வேண்டுமென விரும்புகிறாய்? என்பான்.அவன் விரும்பிய பின்,அவனிடம் அல்லாஹ் நீ விரும்பினாயா?என்று கேட்பான்.அதற்கு அவன் ஆம் என்று கூறியதும், அல்லாஹ் நீ விரும்பியதும் அது போன்றதும் உனக்குரியது என்று கூறுவான்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு