Podkategorije

Lista hadisa

Ko sačeka siromašnog dužnika, ili mu otpiše dug, Allah će mu dati hladovinu pod Svojim Aršom na Sudnjem danu, kada druge hladovine neće bit, osim Njegove.'
عربي Engleski Francuski
Zaista ćete vi vidjeti vašeg Gospodara kao što vidite ovaj Mjesec; nimalo se nećete namučiti u Njegovom viđenju.
عربي Engleski Francuski
Prvo za šta će biti presuđivano među ljudima na Sudnjem danu jest prolivena krv.
عربي Engleski Francuski
"Hoćete li da vas izvjestim o stranovnicima Dženneta? To je svaki slabić i jadnik, da zakune Uzvišenog Allaha za nešto On bi mu to ispunio. Hoćete li da vas obavijestim o stanovnicima Džehennema? Svaki osorni, grubi i oholi."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U džennetu ima stotinu deredža (stupnjeva) koje je Allah pripremio mudžahidima na Allahovom putu. Između dvije deredže jest razdaljina kao između neba i Zemlje."
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnji dan doći će krupan i ogroman čovjek, koji kod Allaha neće biti težak ni koliko krilo mušice."
عربي Engleski Francuski
"Niko se neće pomaknuti s mjesta obračuna, dok ga Allah ne upita za: život - u što ga je proveo, za znanje - je li po njemu radio, za imetak odakle ga je zaradio i u što ga je potrošio, i za tijelo u što ga je koristio."
عربي Engleski Francuski
"Neke će ljude vatra pržiti do članaka, neke do koljena, neke do struka, a neke do ključnih kostiju."
عربي Engleski Francuski
“Svevišnji Allah reći će na Sudnjem danu: ‘Čovječe, Ja sam se bio razbolio, a nisi Me posjetio!’”
عربي Engleski Francuski
Hadis o zauzimanju na Sudnjem danu
عربي Engleski Francuski
Znate li vi ko je muflis?
عربي Engleski Francuski
"Svakom posjedniku zlata i srebra, za koje ne odvoji zekat, na Sudnjem danu će se pripremiti to zlato i srebro u vidu ploče koje će se usijati od vreline u džehennemskoj vatri pa će se na njima pržiti njihove bočne strane, prednje i leđa."
عربي Engleski Francuski
"Moj mi je Gospodar obećao da će u džennet uvesti sedamdeset hiljada osoba iz moga umeta bez polaganja računa i bez prethodne kazne. Sa svakom hiljadom još sedamdeset hiljada, i još tri pregršti moga Gospodara."
عربي Engleski Francuski
"Sirat-ćuprija bit će postavljen iznad džehennema, na njemu će biti jako oštre bodlje, poput trnja drveta zvanog sa'dan. Zatim će ljudi prelaziti preko njega, neki će preći zdravi i čitavi, a neki će biti izgrebani (zakačeni), pa će se neki spasiti, a drugi će biti zadržani i bačeni u vatru..."
عربي Engleski Francuski
"Naš će Gospodar potkoljenicu Svoju otkriti, pa će Mu sedždu učiniti svaki vjernik i vjernica, a ostat će svaki onaj koji je činio sedždu na dunjaluku licemjerno. Takvi će krenuti da učine sedždu, ali će im leđa postati ravna (tj. neće se moći saviti kao da nemaju pršljenove)."
عربي Engleski Francuski
U hadisu od Ebu Se'ida se spominju neki od događaja na Sudnjem danu, kao što su: viđenje Allaha od strane vjernika, Sirat ćuprija, izvođenje iz vatre svakog ko u srcu bude imao koliko trun imana, zauzimanje ili šefa'at.
عربي Engleski Francuski
“Ja sam prvak ljudi na Sudnjem danu. Znate li zbog čega ću biti prvak?”
عربي Engleski Francuski
"Ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz Džehennema i zadnji ući u Džennet. Iz vatre će izaći pužući i Allah će mu reći: 'Idi, i uđi u Džennet!' Kada ode, pričinit će mu se da je pun, vratit će se i reći: 'Gospodaru, Džennet se ispunio!'
عربي Engleski Francuski
"Ko reče kada čuje poziv ezana: 'Allahu moj, Gospodaru ovog potpunog Poziva i tek uspostavljenog namaza, podaj Muhammedu stepen u džennetu El-Vesile i vrednuj ga kao ni jednog drugog roba, te ga proživi na Pohvaljenom mjestu koje si mu obećao', time će steći moje zagovorništvo na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
Ko se suzdrži u ljutnji, a u mogućnosti je da je ispolji, Allah će ga pozvati pred svim stvorenjima na Sudnjem danu da izabere od džennetskih hurija koju želi.
عربي Engleski Francuski
"Doista će Allah Uzvišeni na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u ime Mene i Moje Uzvišenosti?' Danas ću ih staviti u Svoj hlad, kada drugog hlada osim Moga nema."
عربي Engleski Francuski
"Allah će smotati nebesa na Kijametskom danu, zatim ih uzeti Svojom desnom rukom, a zatim kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?' Zatim će smotati sedam zemalja i potom ih uzeti Svojom lijevom rukom i kazati: 'Ja sam vladar. Gdje su silnici? Gdje su oholnici?"
عربي Engleski Francuski
„Allah Uzvišeni kaže: 'Oni koji se budu voljeli u Moje ime će biti na minberima od svjetlosti, na čemu će im zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi.'“
عربي Engleski Francuski
Sunce će se približiti Božijim stvorenjima na Sudnjem danu tako da će im biti na milju udaljenosti
عربي Engleski Francuski
"Ako je neko od vas učinio nepravdu svome bratu vezano za njegovu čast, ili bilo šta drugo, neka od njega traži oprosta (halala) danas, prije nego dođe vrijeme da se ne mogne iskupiti ni zlatnicima i srebrenjacima."
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će biti proživljeni na Sudnjem danu bosi, goli i neobrezani."
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će stajati pred Allahom na Sudnjem danu, tako da će nekima znoj dolaziti do ušiju.“
عربي Engleski Francuski
„Pravda na Sudnjem danu bit će zadovoljena i svakom će se vratiti njegovo pravo, pa će čak ovca koja nije imala rogove uzeti svoje pravo od rogate ovce.“
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sejhan, Džejhan, Eufrat i Nil džennetske su rijeke.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Raspravljali su se Džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: "Izabrana sam da u mene uđu oholnici i silnici.“ A Džennet je rekao: "A šta je meni, pa će u mene ući samo slabići, potlačeni i nemoćni".
عربي Engleski Francuski
"Ljudi će na Sudnjem danu biti proživljeni goli, neosunećeni i onako kako su stvoreni."
عربي Engleski Francuski
“U džennetu će najniži stepen imati čovjek kome će Allah reći: ‘Iznesi sve svoje želje!’, i on će ih sve iznijeti. Zatim će mu Gospodar reći: ‘Je li to sve?’ ‘Da, to je sve’, on će odgovoriti. Tad će Svevišnji Allah kazati: ‘Imat ćeš sve što si poželio i još toliko.’”
عربي Engleski Francuski
"Zaista, kada kafir (nevjernik) učini dobro, Allah ga za to nagradi dunjalučkim užitkom, a što se tiče vjernika, njemu Allah sakuplja njegova dobra djela za Ahiret, a daje mu opskrbu na dunjaluku za njegovu pokornost."
عربي Engleski Francuski
Mu'ezzini će biti najdužih vratova.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Se'da el-Hudrija prenosi se da Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kako da se radujem i uživam, a onaj koji je zadužen za Rog stavio ga je već u usta, nageo čelo i usredotočio sluh u očekivanju da mu se naredi da puhne, pa da puhne?!" Muslimani rekoše: "Šta da kažemo, Allahov Poslaniče?" On kaza: "Recite: 'Dovoljan nam je Allah i On je najbolji zastupnik. Na Allaha se oslanjamo, našeg Gospodara!'" Sufjan, jedan od prenosilaca, prenio je ovaj hadis s dodatkom: "Na Allaha se oslanjamo." (Ovu verziju je zabilježio Tirmizi.)
عربي Engleski Francuski
Alija b. Ebu Talib, radijallahu anhu, rekao je: “Ja ću biti prvi koji će kleknuti pred Milostivim na Sudnjem danu, da mu On presudi.”
عربي Engleski Francuski
„Na Sudnjem danu će svakom muslimanu Allah predati po jednog židova, ili po jednog kršćanina, pa će reći: 'Ovo je tvoj oslobodilac od vatre (on će zauzeti tvoje mjesto u njoj).’“
عربي Engleski Francuski
"Učite Kur'an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima za svoje učače."
عربي Engleski Francuski
Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša', reče on, 'ja, zaista, očekujem da ćete biti polovina stanovnika Dženneta, i to zato što u Džennet neće ući osim muslimanska duša. Vi ste u odnosu na mnogobošce tek kao bijela dlaka na koži crnog vola, ili kao crna dlaka na koži crvenog vola.'
عربي Engleski Francuski