فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

چا چې تنګ لاسي ته مهلت ورکړ، او یا یې ترې قرض سپک کړ، د قیامت په ورځ به یې الله تعالی د خپل عرش د سورې لاندې راولي، په هغه ورځ چې د هغه د عرش له سیوري پرته به بل سیوری نه وي.
عربي انګلیسي فرانسوي
ژر دی چې تاسو به خپل رب ووینئ لکه څرنګه چې تاسو دا سپوږمۍ وینئ پرته له کومې ستړتیا او سختۍ څخه.
عربي انګلیسي فرانسوي