หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

แท้จริงพวกเจ้าจะได้เห็นพระเจ้าของพวกเจ้าเหมือนที่พวกเจ้าได้เห็นพระจันทร์ดวงนี้ และจะไม่มีอุปสรรคในการมองเห็นพระองค์
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส