Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Atakayempa muda mwenye hali ngumu, au akamsamehe, atampa kivuli Mwenyezi Mungu siku ya kiyama chini ya kivuli cha Arshi yake siku ambayo hakutokuwa na kivuli ispokuwa kivuli chake.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyouona mwezi huu, Hamtopata tabu katika kumuona kwake.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
La kwanza litakalohukumiwa kati ya watu siku ya kiyama ni katika damu.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hivi nisikuelezeni watu wa peponi? Kila mnyonge mwenye kujishusha, na lau kama angeliapia kwa Mwenyezi Mungu basi angelimuepusha na kila linalompa uzito, Hivi nisikuelezeni watu wa motoni? kila jeuri mkali mwenye kiburi.
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hakika peponi kuna daraja mia moja kaziandaa Mwenyezi Mungu kwaajili ya wenye kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kati ya daraja mbili ni kama masafa ya baina ya mbingu na ardhi
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa
Hakika atakuja mtu mnene tena mkubwa siku ya kiyama akiwa halingani mbele ya Mwenyezi Mungu hata na uzito wa bawa la mbu
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa