عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنظرَ إلى القمرِ ليلةَ البدرِ، فقالَ: «إنَّكم سترون ربَّكُمْ كما تروْن هذا القمر، لاَ تُضَامُونَ في رُؤْيَته، فَإن استطعتم أنْ لاَ تُغْلَبُوا على صلاة قبل طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا». وفي رواية: «فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Kutoka kwa Jariri bin Abdillah Al-bajaliy -Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake- Amesema: Tulikuwa kwa Mtume Rehema na Amani ziwe juu yake- akautazama mwezi usiku wa tarehe kumi na nne (14), Akasema: "Hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyouona mwezi huu, Hamtopata tabu katika kumuona kwake, basi ikiwa mtaweza kutozidiwa na kuswali kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuzama kwake basi fanyeni hivyo" na katika riwaya: "Akautazama mwezi usiku wa tarehe kumi na nne".
Sahihi - Wamekubaliana Bukhaariy na Muslim

Ufafanuzi

Kutoka kwa Jariri bin Abdillah Al-bajaliy- Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake- yakwamba wao walikuwa pamoja na Mtume Rehema na Amani ziwe kwake- Akautazama mwezi usiku wa kati kati ya mwezi- yaani usiku wa tarehe kumi na nne- Akasema Rehema na Amani ziwe juu yake-: "Hakika nyinyi mtamuona Mola wenu kama mnavyouona huu mwezi" Yaani: siku ya kiyama na peponi watamuona wachamungu kama wanavyouona mwezi usiku wa kati kati ya mwezi, haina maana kuwa Mwenyezi Mungu ni kama mwezi; kwasababu Mwenyezi Mungu hakuna kitu chochote mfano wake, bali yeye ni mkubwa na Mtukufu aliyetukuka, Lakini makusudio ya kuona hapa ni kufananisha (namna ya) kuona kwa kuona, si kinachoonekana kwa kinachoonekana, kama jinsi tunavyouona mwezi wa tarehe za kati kati kuuona ambako ni kwa uhakika hakuna usumbufu ndani yake, basi hakika sisi tutamuona Mola wetu -Aliyetakasika na kutukuka- kama jinsi tunavyouona mwezi kuuona kiuhalisia kwa macho bila usumbufu, na neema tamu na neema nzuri kwa watu wa peponi kuuangalia uso wa Mwenyezi Mungu hakuna kitu kinacholingana na hilo, basi anasema Mtume Rehema na Amani ziwe juu yake kwa kile alichokitaja kuwa sisi tutamuona Mola wetu kama tunavyouona mwezi wa tarehe za kati kati: "basi ikiwa mtaweza kutozidiwa na kuswali kabla ya kuchomoza jua na kabla ya kuzama kwake basi fanyeni hivyo", Na makusudio ya kauli yake: "basi ikiwa mtaweza kutozidiwa na kuswali": Yaani: katika kuzitekeleza swala hizo mbili zikiwa kamili, na miongoni mwake: ni kuziswali katika jamaa, mkiweza kutozidiwa juu ya hili, "Basi fanyeni", na katika hili kuna dalili kuwa kuhifadhi swala ya Al-fajiri na swala ya Laasiri ni katika sababu za kuutazama uso wa Mwenyezi Mungu Aliyetakasika na kutukuka.

Kufanya Tarjama: Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa Kiispania Kituruki Lugha ya Kiurdu Lugha ya Kiindonesia Lugha ya Kibosnia Lugha ya Kirashia Kibaghali Kichina Kifursi Kihindi Kisin-hala Kikurdi Kireno Kimalayo Kitelguu Kunakili kumbukumbu mahala pa kutafsiri Burmese Thai German Kijapani
Kuonyesha Tarjama

Faida nyingi

  1. Pupa ya maswahaba ya kukaa na Mtume Rehma na amani za Allah ziwe juu yake:
  2. Kuthibitishwa habari njema kwa watu wenye imani yakuwa wao watamuona Mwenyezi Mungu Mtukufu siku ya kiyama.
  3. Kuthibitishwa kuona kwa uhakika; kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu na Mtume wake, kinyume na walivyosema watu wenye kupindisha tafsiri na kuzipinga baadhi ya sifa za mwenyezi mungu.
  4. Ubora wa swala mbili ya alfajiri na Alaasiri, ni lazima kuzihifadhi na kudumu nazo.
  5. Amezitenga nyakati hizi mbili kwasababu ya kukusanyika Malaika ndani yake, na kuyapandisha kwao matendo, ili zisiwapite fadhila hizi kubwa.
  6. Katika njia za ufikishaji ni kusisitiza na kuhamasisha.