Podkategorije

Lista hadisa

"Najgori su ljudi, uistinu, oni koje Kijametski dan zatekne u životu i oni koji na kaburima grade hramove (mesdžide)."
عربي Engleski Urdu
"Da vam ispripovijedam hadis o Dedždžalu koji je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao svome narodu predstavljajući ga kao Jednookog koji će dolaziti sa primjerima Dženneta i Džehennema. Za ono što bude tvrdio da je Džennet to je Džehennem."
عربي Engleski Urdu
"Poslanik je, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana ušao kod mene uplašen, govoreći: 'Nema istinskog boga osim Allah! Teško Arapima od zla koje se približilo! Danas se otvorila brana Jedžudža i Medžudža ovoliko', praveći krug od placa i prstom do njega. Rekla sam: 'Allahov Poslaniče, zar ćemo biti uništeni, a među nama ima i dobrih ljudi!?' On odgovori: 'Da, kada se umnoži i raširi zlo.'"
عربي Engleski Urdu
Razgovarali smo o Oprosnom hadžu dok je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio među nama, a nismo ni znali šta je to Oprosni hadž.
عربي Engleski Urdu
„Allah nije poslao nijednog vjerovjesnika, a da on nije upozorio svoj narod na lažljivca sa mahanom u očima.
عربي Engleski Urdu
"Ko zapamti deset prvih ajeta sure El-Kehf, biće sačuvan Dedždžala."
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Na prilazima Medini stoje meleci koji je štite od kuge i Dedždžala."
عربي Engleski Urdu
Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem: "Poslan sam ovako blizu Sudnjeme danu.", pokazujući na dva ispružena prsta svoje ruke.
عربي Engleski Urdu
"Ova vjera će sigurno doseći dokle sežu noć i dan. Uzvišeni Allah neće izostaviti ni jednu kuću u selima i gradovima a da u nju neće ući ova vjera sa snagom snažnog ili poniženjem poniženog; snagom kojom Uzvišeni Allah pomaže islam ili poniženjem s kojim On ponižava nevjerovanje."
عربي Engleski Urdu
“Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, doći će vrijeme kad ubica neće znati zbog čega je ubio, a niti će onaj ko će biti ubijen znati zbog čega će izgubiti život!”
عربي Engleski Urdu
"Dok čovjek bude spavao, povjerenje (emanet) bit će iščupano iz njegova srca, i ostat će samo taman trag. Zatim će čovjek ponovo spavati, a ostatak će povjerenja biti istrgnut, tako da će ostati samo trag njegov poput žulja..."
عربي Engleski Urdu
„Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, neće nastupiti Sudnji dan dok čovjek ne prođe pored kabura čovjeka govoreći: ‘Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu.' To neće govoriti zbog vjere, nego zbog iskušenja.“
عربي Engleski Urdu
„Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se rijeka Eufrat ne povuče i za sobom ostavi brdo zlata zbog kojeg će se ljudi boriti. Od svake stotine biće ubijeno devedeset i devet ljudi, a svaki će čovjek tada govoriti: „Da mi je da budem onaj koji će ostati živ.“
عربي Engleski Urdu
Medinu će ostaviti pored dobra koje ona ima i neće u nju dolaziti nego samo zvjeri. (Ciljajući zvjeri i ptice grabljivice)
عربي Engleski Urdu
„Doći će vrijeme u kome će čovjek obilaziti sa svojom sadakom u zlatu i neće moći nikoga naći ko bi je od njega uzeo. A jednog će čovjeka pratiti po četrdeset žena tražeći njegovu zaštitu, zbog malobrojnosti ljudi i mnoštva žena.“
عربي Engleski Urdu
„Umirat će dobri judi, sve jedan za drugim, a ostajat će otpatci poput otpadaka datula i ječma. Takvima Allah ne pridaje nikakvu važnost.“
عربي Engleski Urdu
Krenuće vojska u pohod na Kabu, pa kada budu u mjestu Bejda (prostrani pustinjski dio) progutaće zemlja i prve i posljednje.
عربي Engleski Urdu
"Jednog jutra u osvit zore Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je o Dedžalu. Govoreći, spuštao je i dizao glas tako da smo pomislili da je Dedžal u prikrajku palmovika..."
عربي Engleski Urdu
"Nabroj šest (stvari) pred Sudnji dan: moju smrt, oslobađanje Jerusalema, smrt koja će vas zahvatiti poput ovčije kuge, izobilje imetka, tako da kad čovjek dobije sto dinara, i dalje će biti srdit. Zatim će se pojaviti tolika smutnja da nijedna arapska kuća neće ostati na nju imuna, a potom primirje između vas i Bizantinaca."
عربي Engleski Urdu
Neće nastupiti Sudnji dan dok iz zemlje Hidžaza ne izađe vatra koja će osvjetljavati vratove deva u Busri.
عربي Engleski Urdu
Pred Sudnji dan moj ummet će imati jednog halifu koji će bogatstvo dijeliti šakom, neće ga brojati.'
عربي Engleski Urdu
Neće nastupiti Sudnji dan dok se ne sukobite s narodom koji će nositi krznenu obuću, niti će nastupiti Sudnji dan dok se ne sukobite s narodom čija će lica biti (debela) poput kožom obloženoga štita, i neće nastupiti Sudnji dan dok se ne budete borili protiv naroda čije su nanule od krzna.
عربي Engleski Urdu
"Neće doći Sudnji dan dok ne budete ratovali s nearapima Huza i Kermana, čija su lica crvena, nosevi spljošteni, oči male, (kao da su im) lica štitovi obloženi kožom, a obuća im od dlake."
عربي Engleski Urdu
“Halide, nakon mene pojavit će se iskušenja i razilaženja, pa nastoj da, ako ikako mogneš, budeš Allahov ubijeni rob, a ne ubica.”
عربي Engleski Urdu
„Pojaviće se pred kraj ovoga svijeta halifa koji će dijeliti imetak, i neće se obazirati koliko ga je podijelio.“
عربي Engleski Urdu
"Ići ćete u pohod na arapski poluotok i Uzvišeni Allah će vam dati pobjedu. Onda ćete ići u pohod na Perziju i Uzvišeni Allah će vam dati pobjedu. Onda ćete ići u pohod na Bizantiju i Uzvišeni Allah će vam dati pobjedu. Zaratit ćete sa Dedždžalom i Allah Uzvišeni će vam dati pobjedu."
عربي Engleski Urdu
Dvije skupine ljudi iz mog ummeta je Allah sačuvao od vatre: skupinu koja će ići u pohod na Indiju, i skupinu koja će biti sa Isaom sinom Merjeminim, alejhimasselam.
عربي Engleski Urdu