Kategori

Daftar Hadis

Sungguh, termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup saat hari Kiamat tiba dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid
عربي Inggris Urdu
Maukah kalian aku beritahukan ciri-ciri Dajal yang tidak pernah diberitahukan oleh seorang nabi terdahulu kepada umatnya? Sesungguhnya matanya buta sebelah dan ia datang dengan membawa replika surga dan neraka
عربي Inggris Urdu
"Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah, celakalah orang-orang Arab dari keburukan yang telah dekat. Hari ini telah dibuka sebesar ini dari tembok penghalang Yakjuj dan Makjuj." Beliau ucapkan ini sambil melingkarkan dua jari, yakni ibu jari dan yang dekat dengannya (telunjuk). Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah kami akan binasa sementara di tengah kami ada orang-orang saleh?" Beliau menjawab, "Ya, apabila banyak keburukan."
عربي Inggris Urdu
Kami pernah berbincang-bincang mengenai haji wadak, pada waktu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berada bersama kami. Namun, kami tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan haji wadak
عربي Inggris Urdu
Tidak ada seorang Nabi pun melainkan telah memperingatkan umatnya dari orang bermata satu lagi pendusta (Dajjal)
عربي Inggris Urdu
Siapa hafal sepuluh ayat dari awal surah Al-Kahfi, niscaya dia dilindungi dari Dajal
عربي Inggris Urdu
Di setiap sisi kota Madinah ada malaikat. Dajjal dan ṭā'ūn tidak akan masuk ke dalamnya.
عربي Inggris Urdu
Sesungguhnya Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Aku diutus, sedang jarak antara aku dan kiamat seperti ini." Beliau memperagakan dengan kedua jari dan mengacungkan keduanya.
عربي Inggris Urdu
Sungguh, agama ini akan sampai ke semua tempat yang sampai padanya siang dan malam. Allah tidak akan melewatkan satu rumah pun baik di kota atau pedesaan, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke dalamnya
عربي Inggris Urdu
Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya! Sungguh akan datang pada manusia sebuah masa yang saat itu orang yang membunuh tidak tahu untuk apa dia membunuh, pun orang yang terbunuh tidak tahu lantaran apa dia dibunuh.
عربي Inggris Urdu
Seseorang tidur sekali, lalu sifat amanah dicabut dari hatinya hingga bekasnya tinggal seperti bintik-bintik. Kemudian ia tidur sekali lagi lalu sifat amanah dicabut dari hatinya hingga bekasnya menjadi seperti bekas lepuhan.
عربي Inggris Urdu
Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, dunia ini tidak akan hilang sampai seseorang melewati kuburan, lalu ia berguling-guling di atasnya dan berkata, "Seandainya aku berada di tempat pemilik kuburan ini," dan tidak ada agama padanya. Yang ada hanyalah bencana."
عربي Inggris Urdu
Hari kiamat tidak terjadi hingga sungai Eufrat menyingkapkan gunung emas (yang membuat manusia) berperang memperebutkannya, sehingga dari setiap 100 orang terbunuh 99 orang
عربي Inggris Urdu
Kelak orang-orang akan meninggalkan kota Madinah yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada yang menghuninya selain hewan yang mencari makanan.
عربي Inggris Urdu
Sungguh akan datang pada manusia satu zaman di mana seseorang berkeliling membawa sedekah emas namun ia tidak menemukan seorang pun yang mau mengambilnya, dan satu orang laki-laki terlihat diikuti 40 wanita; mereka berlindung padanya akibat sedikitnya jumlah lelaki dan banyaknya jumlah wanita.
عربي Inggris Urdu
Orang-orang saleh satu per satu telah meninggal dunia dan tersisa orang-orang buruk seperti sisa gandum atau kurma yang jelek. Allah tidak memedulikan mereka.
عربي Inggris Urdu
Ada satu pasukan hendak menyerang Ka'bah, tatkala mereka berada di Baidā` (tanah yang lapang), mereka dibenamkan (seluruhnya ke dalam perut bumi) dari awal pasukan hingga yang paling akhir dari mereka.”
عربي Inggris Urdu
Di suatu pagi, Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- mengisahkan tentang Dajjal. Beliau merendahkan dan meninggikan suaranya ketika menceritakannya, hingga kami mengiranya telah berada di arah kebun kurma (Madinah).
عربي Inggris Urdu
Hitunglah enam perkara menjelang hari kiamat
عربي Inggris Urdu
Hari kiamat tidak akan terjadi hingga keluar api dari bumi Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Buṣra.
عربي Inggris Urdu
Akan muncul di akhir umatku nanti seorang khalifah yang membagi-bagikan harta (kepada rakyatnya), tanpa perhitungan.
عربي Inggris Urdu
Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah merah dan berhidung pesek. Wajah mereka seperti perisai besi yang dilapisi kulit. Dan kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal mereka terbuat dari bulu.
عربي Inggris Urdu
Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi negeri Khuz dan Karman dari bangsa 'Ajam (non-Arab); berwajah kemerah-merahan, berhidung pesek, dan bermata sipit. Wajah mereka seperti perisai yang dilapisi kulit. Sandal mereka dari bulu.
عربي Inggris Urdu
Wahai Khālid! Sungguh akan terjadi sepeninggalku berbagai peristiwa, fitnah dan perselisihan. Bila engkau mampu menjadi hamba Allah yang terbunuh, bukan yang membunuh, maka lakukanlah.
عربي Inggris Urdu
Akan ada salah seorang khalifah kalian di akhir zaman yang menaburkan harta dan tidak menghitungnya
عربي Inggris Urdu
Kalian bakal memerangi kawasan semenanjung Arab lalu Allah memenangkan kalian, kemudian memerangi Persia lalu Allah memenangkan kalian, lantas memerangi Romawi lalu Allah memenangkan kalian. Kemudian kalian akan memerangi Dajal lalu Allah akan memenangkan kalian.
عربي Inggris Urdu
Dua kelompok dari umatku yang akan dilindungi oleh Allah dari neraka, yaitu: kelompok yang memerangi India dan kelompok yang menyertai Isa bin Maryam -'alaihimā as-salām
عربي Inggris Urdu