အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

ဧကန်အမှန်ပင် လူတို့အနက် အဆိုးဆုံးသူများသည် အသက်ရှင်လျက် ကိယာမသ်ကို ကြုံကြိုက်ရသူများနှင့် ကဗရ်သင်္ချိုင်းများကို ဦးချရာနေရာ (ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်) များအဖြစ် ပြုလုပ်ကြသူများဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်