Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Một người đàn ông đi vào giấc ngủ thì Ama'nah sẽ bị lấy ra khỏi trái tim của Y rồi chỉ còn lại dấu vết của nó giống như vết đốm không màu. Sau đó Y ngủ một lần nữa thì phần còn lại của Ama'nah cũng sẽ bị lấy đi khỏi trái tim Y rồi để lại dấu vết như một vết phồng rộp
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Xin thề với Đấng linh hồn Ta trong tay Ngài, trần gian sẽ không bị tiêu tan mãi đến khi một người đàn ông đi ngang qua mộ, y đứng lại lấy đất đắp lên mộ mà nói: Ôi ước chi người nằm dưới mộ là mình, không vì lý do tôn giáo mà là bị thử thách của cuộc sống.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Giờ Tận Thế không được dựng lên cho tới khi con sông Furrat được phát hiện thấy một núi vàng và mọi người sẽ giết nhau vì tranh giành nó, mỗi một trăm người sẽ bị giết chín mưới chín người
عربي tiếng Anh tiếng Pháp