Podkategorije

Lista hadisa

"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prošao je dva groba i kazao: 'Njih dvojica su stvarno na mukama, ali nisu na mukama zbog nečega velikog; jedan od njih nije se čuvao mokraće, a što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi.'"
عربي Engleski Francuski
"Musliman, kada bude upitan u kaburu, svjedočit će da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji poslanik, a na to upućuju riječi Uzvišenog: 'Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu...' (Ibrahim, 27)."
عربي Engleski Francuski
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'
عربي Engleski Francuski
"Doista se ovaj umet ispituje u kaburu! da se ne bojim za vas da ćete prestat zakopavati svoje mrtve, tražio bih od Allaha da vam omogući da čujete kabursko kažnjavanje koje ja čujem."
عربي Engleski Francuski
"Kada neko od vas umre ukaže mu se njegovo mjesto ujutru i uveče, pa ako je od džennetija, onda mu se ukaže njegovo mjesto u Džennetu, a ako bude od džehhenemlija, ukaže mu se njegovo mjesto u Džehennemu."
عربي Engleski Francuski
Ukoliko je dobra, reći će: "Požurite sa mnom!" A ako ne bude dobra, reći će: "Teško njoj, kuda ćete s njom (Teško meni kuda ćete sa mnom)?"
عربي Engleski Francuski
"Sve će kod čovjeka (kada umre) istruhnuti osim repnjače, od koje će stvorenja nanovo biti stvorena. Zatim će Allah spustiti s neba vodu, pa će rasti kao što raste bilje."
عربي Engleski Francuski
"Zaista mi je objavljeno da ćete u kaburovima biti iskušavani kušnjom sličnoj kušnji Dedžala."
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je izašao nakon što je zašlo Sunce, i čuo je neki glas pa je rekao: 'Jevreji se kažnjavaju u svojim kaburovima.'
عربي Engleski Francuski
Neke karakteristike kaburskog uživanja i kaburske patnje
عربي Engleski Francuski