Podkategorije

Lista hadisa

Doći će vrijeme kada će nekome čovjeku biti dostavljen hadis od mene, a on će biti naslonjen na svom ležaju pa će kazati: 'Između nas je Allahova Knjiga
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prošao je dva groba i kazao: 'Njih dvojica su stvarno na mukama, ali nisu na mukama zbog nečega velikog; jedan od njih nije se čuvao mokraće, a što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi.'"
عربي Engleski Urdu
"Musliman, kada bude upitan u kaburu, svjedočit će da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Božiji poslanik, a na to upućuju riječi Uzvišenog: 'Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovome i na onome svijetu...' (Ibrahim, 27)."
عربي Engleski Urdu
Istinu su rekle, i doista se mrtvi izlažu patnji koju čuju sve životinje!'
عربي Engleski Urdu
"Doista se ovaj umet ispituje u kaburu! da se ne bojim za vas da ćete prestat zakopavati svoje mrtve, tražio bih od Allaha da vam omogući da čujete kabursko kažnjavanje koje ja čujem."
عربي Engleski Urdu
"Kada neko od vas umre ukaže mu se njegovo mjesto ujutru i uveče, pa ako je od džennetija, onda mu se ukaže njegovo mjesto u Džennetu, a ako bude od džehhenemlija, ukaže mu se njegovo mjesto u Džehennemu."
عربي Engleski Urdu
'Od predznaka Sudnjeg dana je to što će se podići znanje, a neznanje, blud i konzumiranje alkohola će se proširiti. Smanjit će se broj muškaraca, a povećati broj žena, tako da će jedan muškarac voditi računa o pedeset žena.'
عربي Engleski Urdu
Sudnji dan neće nastupiti dok se ne budete borili protiv Jevreja. Tada će kamen kazati iza kojeg se krije Jevrej: 'Muslimanu, evo Jevreja iza mene, ubij ga!'
عربي Engleski Urdu
Sudnji dan neće nastupiti dok Sunce ne izađe sa zapada. Kad izađe i ljudi ga ugledaju svi će povjerovati
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je spomenuo jednu stvar, pa je pojasnio: 'To će se desiti kada nestane znanje
عربي Engleski Urdu
Ukoliko je dobra, reći će: "Požurite sa mnom!" A ako ne bude dobra, reći će: "Teško njoj, kuda ćete s njom (Teško meni kuda ćete sa mnom)?"
عربي Engleski Urdu
"Sve će kod čovjeka (kada umre) istruhnuti osim repnjače, od koje će stvorenja nanovo biti stvorena. Zatim će Allah spustiti s neba vodu, pa će rasti kao što raste bilje."
عربي Engleski Urdu
"Zaista mi je objavljeno da ćete u kaburovima biti iskušavani kušnjom sličnoj kušnji Dedžala."
عربي Engleski Urdu
Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je izašao nakon što je zašlo Sunce, i čuo je neki glas pa je rekao: 'Jevreji se kažnjavaju u svojim kaburovima.'
عربي Engleski Urdu
Neke karakteristike kaburskog uživanja i kaburske patnje
عربي Engleski Urdu