Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật, những gì Thiên Sứ của Allah cấm cũng là những gì Allah cấm
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Thiên Sứ Muhammad (cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người) - đã đi ngang qua hai ngôi mộ, và nói: Qủa thật hai người họ đang bị trừng phạt, nhưng không bị trừng phạt (về bất cứ điều gì) to lớn; Một trong hai người họ: Có người không bao giờ che kín trong lúc đại tiện, còn người kia chỉ vì thích bày chuyện nói xấu người khác
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu là thi hài ngoan đạo thì họ sẽ reo mừng: "Hãy đưa tôi đi trước, hãy đưa tôi đi trước", và nếu là thi hài không ngoan đạo thì họ sẽ than thở: "Ôi khổ thân cho tôi, họ mang tôi đi đâu đây ?"
عربي tiếng Anh tiếng Pháp