Lista hadisa

"Zaista je veličina nagrade prema veličini iskušenja, zato Allah, Uzvišeni, kada zavoli jedan narod, postavi ga na razne kušnje, pa ko bude zadovoljan time, Allah bit će zadovoljan njime, a ko se srdi zbog toga, njemu pripada Allahova srdžba.“
عربي Engleski Francuski
„Kome Allah Uzvišeni želi dobro, stavi ga na kušnju.“
عربي Engleski Francuski
O dječače, naučit ću te nekoliko stvari: Pazi na Allaha, i On će na tebe paziti. Pazi na Allaha, naći ćeš Ga uvijek u svojoj blizini. Kada budeš nešto tražio, traži samo od Allaha, a kada tražiš pomoć, traži je samo od Allaha.
عربي Engleski Francuski
Allah je odredio sudbinu svakog živog bića na pedeset hiljada godina
عربي Engleski Španski
"Mu'mina i mu'minku ne prestaju pogađati razne nedaće u njima samima, ili njihovoj djeci i imetku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da se susretnu sa Allahom Uzvišenim, bez ijednog grijeha."
عربي Engleski Francuski
da se Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odriče narikače, i one koja se obrije ili potrga svoju odjeću iz očaja pogođena Božijom odredbom.
عربي Engleski Francuski
Snažan vjernik je bolji i draži Uzvišenom Allahu od slabog vjernika. A u svakome je dobro. Nastoj da radiš ono što će ti koristiti i traži pomoć od Allaha, a nemoj klonuti.
عربي Engleski Francuski
"Kada bi dao zlata koliko brdo Uhud, Allah to od tebe ne bi prihvatio, sve dok ne povjeruješ u odredbu. Znaj da što god te zadesi, nije te moglo zaobići, i šta god da te zaobiđe, nije te moglo zadesiti. Kada bi umro bez ovog uvjerenja, bio bi stanovnik Vatre."
عربي Engleski Francuski
Prvo što je Allah stvorio bilo je pero. Onda mu je rekao: 'Piši!' ' Šta ću pisati, Gospodaru?' - upita ono. On reče: 'Piši sve ono što će se dešavati do Sudnjeg dana.'
عربي Engleski Francuski
"Svakom je čovjeku već određeno mjesto u džehennemu ili džennetu."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah hoće dobro za Svog roba upotrijebi ga prije njegove smrti."
عربي Engleski Francuski
Pričao nam je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, a on je iskreni, onaj čija je iskrenost potvrđena: 'Zaista, stvaranje čovjeka biva u utrobi njegove majke četrdeset dana (kap sjemena)
عربي Engleski Španski
'Sve je određeno, pa čak i ostavljanje i činjenje djela', ili: 'činjenje i ostavljanje djela.'
عربي Engleski Španski
Kada Allah odredi da Njegov rob umre u nekoj zemlji, On dadne da on u toj zemlji ima neku potrebu
عربي Engleski Španski
Reci: 'nema istinskog boga mimo Allaha', riječi sa kojima ću se zauzimati za tebe na Sudnjem danu
عربي Engleski Francuski
"Ako hoćeš strpi se na toj bolesti, dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš, ja ću dovu uputiti Allahu Uzvišenom, da ozdraviš."
عربي Engleski Francuski
"Ne putujte u mjesto u kojem se pojavi kuga, a ako se već tamo zadesite, ne napuštajte ga."
عربي Engleski Francuski
Raspravljali su se Adem i Musa, pa Musa reče Ademu: - O Ademe, ti si naš otac, ogriješio si nas i tvojom zaslugom smo izbačeni iz Dženneta. A Adem mu odgovori: 'O Musa, Allah te odlikovao svojim govorom, i napisao ti Svojom rukom, zar me koriš za nešto što mi je Uzvišeni Allah predestinirao i odredio i prije nego me je stvorio za četrdeset godina? Tako je Adem nadgovorio Musaa, i tako je Adem nadgovorio Musaa.
عربي Engleski Francuski
"Od stvari na koje smo dale prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, kad je u pitanju da mu nećemo biti nepokorne u dobrom, bile su: da nećemo griješiti, da se (prilikom nesreće) nećemo udarati po licu, da nećemo kukati, da sebi nećemo cijepati odjeću, niti čupati kosu.“
عربي Engleski Francuski
"Adem je to porekao, pa će i njegovi potomci poricati i Adem je zaboravio, pa će i njegovi potomci zaboravljati i Adem je pogriješio, pa će i njegovi potomci griješiti."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Abdullaha b. Džafera da je kazao: „Nakon Džaferove smrti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici nije išao tri dana. Zatim im je otišao i rekao: 'Od danas više nemojte plakati za mojim bratom', a onda je rekao: 'Dovedite mi sinove moga brata.' Doveli su nas, a bili smo poput malih ptića. Onda je rekao: 'Zovnite mi bricu! Pošto je došao, on mu naredi te nam obrija glave.'“ (Ebu Davud, sa ispravnim lancem prenosilaca koji odgovara kriterijima Buharija i Muslima)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Numana b. Bešira, radijallahu anhuma, da je rekao: „Jednom prilikom je Abdullah b. Revaha pao u nesvijest, pa je njegova sestra počela plakati i govoriti: 'O oslonče moj, o ovaj, o onaj', nabrajajući njegove vrline, pa je on, kad se osvijestio, rekao: „Nisi ništa rekla, a da meni nije rečeno: 'Jesi li ti doista takav!?'“
عربي Engleski Francuski
Uzvišeni Allah je stvorio Svoja stvorenja u tami, zatim im je dao Svoje svjetlo. Koga pogodi to svjetlo upućen je, a koga promaši ode u zabludu. Zbog toga kazujem: "Pero se osušilo u skladu s Božijim znanjem."
عربي Engleski Francuski
"Kada Uzvišeni Allah hoće da usmrti nekoga u nekoj zemlji, učini da tamo ima neku potrebu."
عربي Engleski Francuski