Podkategorije

Lista hadisa

„Kome Allah Uzvišeni želi dobro, stavi ga na kušnju.“
عربي Engleski Francuski
da se Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odriče narikače, i one koja se obrije ili potrga svoju odjeću iz očaja pogođena Božijom odredbom.
عربي Engleski Francuski
Snažan vjernik je bolji i draži Uzvišenom Allahu od slabog vjernika. A u svakome je dobro. Nastoj da radiš ono što će ti koristiti i traži pomoć od Allaha, a nemoj klonuti.
عربي Engleski Francuski
"Kada bi dao zlata koliko brdo Uhud, Allah to od tebe ne bi prihvatio, sve dok ne povjeruješ u odredbu. Znaj da što god te zadesi, nije te moglo zaobići, i šta god da te zaobiđe, nije te moglo zadesiti. Kada bi umro bez ovog uvjerenja, bio bi stanovnik Vatre."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah hoće dobro za Svog roba upotrijebi ga prije njegove smrti."
عربي Engleski Francuski
"Ne putujte u mjesto u kojem se pojavi kuga, a ako se već tamo zadesite, ne napuštajte ga."
عربي Engleski Francuski
"Od stvari na koje smo dale prisegu Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, kad je u pitanju da mu nećemo biti nepokorne u dobrom, bile su: da nećemo griješiti, da se (prilikom nesreće) nećemo udarati po licu, da nećemo kukati, da sebi nećemo cijepati odjeću, niti čupati kosu.“
عربي Engleski Francuski
"Adem je to porekao, pa će i njegovi potomci poricati i Adem je zaboravio, pa će i njegovi potomci zaboravljati i Adem je pogriješio, pa će i njegovi potomci griješiti."
عربي Engleski Francuski
"Kada Uzvišeni Allah hoće da usmrti nekoga u nekoj zemlji, učini da tamo ima neku potrebu."
عربي Engleski Francuski