အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား ကောင်းစေလိုလျှင် ထိုသူ့အား စမ်းသပ်ရန် အလို့ငှာ ဘေးဒုက္ခများ သက်ရောက်စေတော်မူသည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်