Podkategorije

Lista hadisa

O dječače, naučit ću te nekoliko stvari: Pazi na Allaha, i On će na tebe paziti. Pazi na Allaha, naći ćeš Ga uvijek u svojoj blizini. Kada budeš nešto tražio, traži samo od Allaha, a kada tražiš pomoć, traži je samo od Allaha.
عربي Engleski Francuski
Prvo što je Allah stvorio bilo je pero. Onda mu je rekao: 'Piši!' ' Šta ću pisati, Gospodaru?' - upita ono. On reče: 'Piši sve ono što će se dešavati do Sudnjeg dana.'
عربي Engleski Francuski
"Svakom je čovjeku već određeno mjesto u džehennemu ili džennetu."
عربي Engleski Francuski
Raspravljali su se Adem i Musa, pa Musa reče Ademu: - O Ademe, ti si naš otac, ogriješio si nas i tvojom zaslugom smo izbačeni iz Dženneta. A Adem mu odgovori: 'O Musa, Allah te odlikovao svojim govorom, i napisao ti Svojom rukom, zar me koriš za nešto što mi je Uzvišeni Allah predestinirao i odredio i prije nego me je stvorio za četrdeset godina? Tako je Adem nadgovorio Musaa, i tako je Adem nadgovorio Musaa.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Abdullaha b. Džafera da je kazao: „Nakon Džaferove smrti, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici nije išao tri dana. Zatim im je otišao i rekao: 'Od danas više nemojte plakati za mojim bratom', a onda je rekao: 'Dovedite mi sinove moga brata.' Doveli su nas, a bili smo poput malih ptića. Onda je rekao: 'Zovnite mi bricu! Pošto je došao, on mu naredi te nam obrija glave.'“ (Ebu Davud, sa ispravnim lancem prenosilaca koji odgovara kriterijima Buharija i Muslima)
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Numana b. Bešira, radijallahu anhuma, da je rekao: „Jednom prilikom je Abdullah b. Revaha pao u nesvijest, pa je njegova sestra počela plakati i govoriti: 'O oslonče moj, o ovaj, o onaj', nabrajajući njegove vrline, pa je on, kad se osvijestio, rekao: „Nisi ništa rekla, a da meni nije rečeno: 'Jesi li ti doista takav!?'“
عربي Engleski Francuski
Uzvišeni Allah je stvorio Svoja stvorenja u tami, zatim im je dao Svoje svjetlo. Koga pogodi to svjetlo upućen je, a koga promaši ode u zabludu. Zbog toga kazujem: "Pero se osušilo u skladu s Božijim znanjem."
عربي Engleski Francuski