Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Này cậu bé, Ta sẽ dạy con vài điều: Con hãy bảo vệ Allah, Ngài sẽ bảo vệ con; con hãy bảo vệ Allah, con sẽ thấy Ngài luôn hướng về con; khi nào con muốn cầu xin, hãy cầu xin Allah; và khi nào con muốn tìm sự phù hộ, hãy tìm sự phù hộ nơi Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nabi Adam tranh luận với Nabi Musa. Nabi Musa bảo Nabi Adam: Này Adam, Người là tổ tiên của chúng tôi, Người đã chúng tôi phạm tội và khiến chúng tôi bị trục xuất khỏi Thiên Đàng. Nabi Adam nói với Musa: Này Musa, Allah đã chọn ngươi là người duy nhất được nói chuyện trực tiếp với Ngài và Ngài đã viết (Kinh Sách) cho ngươi bằng chính tay của Ngài, chẳng lẽ ngươi lại trách ta về sự việc mà Allah đã định sẵn nó bốn mươi năm trước khi Ngài tạo ra ta ư? Thế là Adam đã thắng trong cuộc tranh luận.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hathid từ ông Al-Nu'man bin Bashir( cầu xin Allah hài lòng về hai cha con ông) có tường thuật lại rằng:Khi ông Abdullah bin Rowaahah( cầu xin Allah hài lòng về ông) bị mắc bệnh và bị ngất đi vì hậu quả nghiêm trọng của căn bệnh và khi cô ấy nhìn thấy anh trai mình ở trong trường hợp đó,cô ấy nghĩ rằng có thể anh trai mình đã chết,chính vì vậy em gái của ông ta bắt đầu khóc và la hét lên, và cô ấy nói:Chao ôi!,ông ấy là một người đàn ông vĩ đại,chao ôi ! cho như vậy và như vậy( có nghĩa là cô ấy kể ra những việc làm và phẩm chất tốt đẹp của anh trai mình trong lúc cô ta khóc).Khi ông ấy tỉnh dậy từ cơn hôn mê, ông ấy nói với em gái mình về những điều đã xảy ra với ông ta:Mỗi lần Em nói gì đó về Tôi,tôi đã được các Thiên thần hỏi,Ngươi có thực sự như vậy không?( có nghĩa là các Thiên thần sẽ không chấp nhận và không hoan nghênh về tất cả những gì mà cô ấy nói liên quan đến anh trai mình cho dù anh trai của cô ấy như cô ấy đã nói) Được kể bởi Al-Bukhori
عربي tiếng Anh tiếng Pháp