Kategori

Daftar Hadis

Wahai anak muda! Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa untaian kalimat, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu! Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Dia di hadapanmu! Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah! Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah!"
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena. Dia berfirman kepadanya, "Tulislah!" Pena bertanya, "Wahai Tuhanku! Apa yang harus aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah ketentuan segala sesuatu sampai kiamat tiba"
عربي Inggris Prancis
Tak seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka dan tempatnya di surga.
عربي Inggris Prancis
Adam dan Musa berdebat. Musa berkata kepada Adam, "Wahai Adam! Engkau ayah kami, engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga." Adam berkata kepada Musa, "Wahai Musa! Allah telah memilihmu dengan kalam-Nya dan menetapkan keputusan dengan tangan-Nya. Apakah engkau menyalahkanku atas hal yang telah ditetapkan Allah kepadaku empatpuluh tahun sebelum menciptakanku?" Adam berhasil mengalahkan Musa dengan hujah. Adam berhasil mengalahkan Musa dengan hujah.
عربي Inggris Prancis
Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini!
عربي Inggris Prancis
Abdullah bin Rawāḥah -raḍiyallāhu 'anhu- pernah pingsan hingga membuat saudara perempuannya menangis dan berkata padanya, “Duhai gunung tempatku bernaung, begini dan begitu,” Ia berulang kali katakan hal kepada (saudara)nya. Ketika Abdullah sadar, ia berkata, “Tidaklah kamu katakan sesuatu melainkan dikatakan kepadaku, “Benarkah kamu demikian?!”
عربي Inggris Prancis
Sesungguhnya Allah -'Azza wa jalla- menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, kemudian Allah memberi mereka penerang dari cahaya-Nya. Siapa yang terkena cahaya tersebut, ia memperoleh petunjuk, dan siapa yang meleset darinya maka ia tersesat. Oleh karena itu aku katakan, “Telah kering pena dalam pengetahuan Allah."
عربي Inggris Prancis