အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

အို-ကောင်လေး ငါကိုယ်တော် သင့်အား အချို့ သောစကားရပ်များကို သင်ကြားပေးတော်မူမည်။ သင်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များကို(လိုက်နာပြီး) ထိန်းသိမ်းပါလေ။ အရှင်မြတ်သည် သင့်အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူမည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များကို (လိုက်နာပြီး) ထိန်းသိမ်းပါလေ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သင့်အရှေ့မှ ကူညီတော်မူလိမ့်မည်။ သင်တောင်းခံမည်ဆိုပါက အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်တွင်သာ တောင်းခံပါ။ သင်အကူအညီတောင်းမည်ဆိုပါကလည်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်တွင်သာ အကူအညီတောင်းခံပါ။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိုးကောင်းကင်များနှင့် မြေပထဝီအား မဖန်ဆင်းမီအလျင် နှစ်ပေါင်းငါးသောင်းကပင် အဖန်ဆင်းခံများ၏ သက္ကဒီရ်သတ်မှတ်ချက်များကို ရေးဆွဲတော်မူခဲ့၏။ မိခင်၏ဝမ်းဗိုက်ထဲ၌ အသင်တို့ပေါင်းစည်းခံရပြီးနောက် စတင်သန္ဓေတည်သည့်အခါတွင် ‘နုသ်ဖဟ်’သုတ်ရည်အဖြစ် ရက်ပေါင်း(၄၀)ကြာမြင့်သည်။ အရာရာတိုင်းသည် သက္ကဒီရ်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းသာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။