+ -

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنَّ يهوديًّا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا محمد، إنَّ اللهَ يُمسك السمواتِ على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبالَ على إصبع، والشجرَ على إصبع، والخلائقَ على إصبع، ثم يقول: أنا المَلِكُ. «فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ نواجِذُه»، ثم قرأ: {وما قدروا اللهَ حقَّ قَدْرِه}.
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Bản dịch này cần kiểm duyệt và xem xét lại.

Từ ông Ibnu Mas'uud -cầu xin Allah hài lòng về ông- thuật lại: Quả thật Người Do Thái đến gặp Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bình an đến Người- rồi nói: Này Muhammad! Quả thật Allah nắm giữ các tầng trời trên đôi tay của Ngài, nắm giữ toàn bộ quả đất trên đôi tay của Ngài, nắm giữ những quả núi trên đôi tay Ngài, nắm giữ cây cối và các sinh vật trên đôi tay của Ngài. Sau đó Thiên Sứ bảo: Quả thật, Ngài (Allah) là Vua (của vạn vật) " rồi Thiên Sứ -cầu xin Allah ban sự bình an đến Người- bật cười ''. Sau đó Người sướng đọc: { Và họ đã đánh giá năng lực của Allah không đúng với quyền năng thực sự của Ngài}.
Sahih (chính xác) - Do Al-Bukhari và Muslim ghi

Giải thích

Hadith này hàm ý về sự vĩ đại của Allah -Đấng Tối Cao- khi Ngài sắp đặt tất cả các tầng trời trên chính đôi bàn tay tuyệt diệu của Mình, và với sự to lớn và vĩ đại đó Ngài cũng đã tạo ra vô số sinh vật đã được biết đến, và được biết rằng tất cả các loại (sinh vật) đã được Ngài tạo ra từ chính đôi bàn tay vĩ đại. Khi -Đấng Tối Cao- muốn thì Ngài sắp đặt các tầng trời, các tầng đất, và tất cả những tạo vật ở giữa chúng trên đôi bàn tay duy nhất của Ngài. Và đây là kiến thức được thừa kế từ các vị Thiên Sứ mà Họ đã tiếp nhận được từ việc Mặc Khải nơi Allah -Đấng Tối Cao-. Cũng với điều này, Thiên Sứ của Allah -cầu xin Allah ban bình an đến Người- đã tin và đồng tình với lời nói của người Do Thái, hơn thế nữa Người còn thích thú và vui mừng với nó. Bởi thế, Người đã bật cười, Người cười lớn đến nỗi để lộ cả hàm răng như ông Abdullah Bin Mas'uud đã có nói trong một đường truyền khác. Và Người sướng đọc Lời Mặc Khải của Allah: {Và họ đánh giá Allah không đúng với giá trị của Ngài. Vào Ngày Phục Sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn trong tay của Ngài, và tất cả các tầng trời sẽ bị cuộn lại trong tay phải của Ngài, thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao vượt hẳng những gì họ đã qui rằng Ngài có những kẻ hợp tác}. Và những gì trong đó xác định về đôi tay của Allah Tối Cao, khẳng định và xác nhận những điều mà Người Do Thái đã nói. Và đừng quay qua đề cập đến vấn đề alta'hteel (alta'hteel: phụ định thuộc tính, đặc điểm của Allah, hoặc các danh tính của Ngài và phụ nhận việc tồn tại các thuộc tính của Allah), và phụ định đặc điểm của các ngón tay của Allah, và cho rằng đó là bằng chứng cho thấy Allah có thuộc tính giống với tạo vật của Ngài. Nhưng họ không biết rằng đó chính là bằng chứng về tính chất, thuộc tính của Allah chứ không phải bằng chứng về sự tương đồng giống nhau. Chẳng hạn như chúng ta khẳng định Ngài -Đấng Tối Cao- (có tính chất, thuộc tính): Sự sống, quyền năng, sức mạnh, nghe, và nhìn thấy. Và điều đó không có nghĩa là Ngài (tay, ngón tay, mắt, tai...) giống y như tạo vật của Ngài. Vậy nên thật quang vinh thay Ngài! Ngài phán {không có cái gì giống Ngài cả. Và Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy}.

Bản dịch: tiếng Anh tiếng Urdu tiếng Tây Ban Nha tiếng Indonesia tiếng Bengali tiếng Pháp tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Nga tiếng Bosnian Sinhala tiếng Ấn Độ tiếng Trung Quốc tiếng Ba Tư tiếng Tagalog Người Kurd Hausa Người Bồ Đào Nha
Xem nội dung bản dịch
Thêm